| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/386/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia oraz korzystania z usług domu przedpogrzebowego w Knurowie, ul. Floriana 5

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4, ust. 1, art. 13, pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. Powierzyć prowadzenie domu przedpogrzebowego Miejskiemu Zespołowi Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

§ 2. Wydatki niezbędne do prowadzenia domu przedpogrzebowego pokrywane są z bieżących opłat za świadczone usługi przedpogrzebowe.

§ 3. Wprowadzić "Regulamin korzystania z domu przedpogrzebowego" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Prezydent Miasta Knurów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Knurów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVI/700/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21.04.2010 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/386/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 listopada 2012 r.

Regulamin korzystania z domu przedpogrzebowego

1) Dom przedpogrzebowy prowadzony jest przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

2) Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie zobowiązany jest zatrudnić odpowiednie osoby wykonujące czynności przedpogrzebowe oraz zapewnić niezbędne środki do funkcjonowania placówki.

3) Prowadzący dom przedpogrzebowy oraz osoby korzystające z jego usług zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów oraz wytycznych i zaleceń wydawanych w szczególności przez organy kontroli sanitarnej oraz jednostki Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

4) Z usług domu przedpogrzebowego mogą korzystać:

1/ rodziny osób zmarłych lub inne osoby organizujące pochówek,

2/ zakłady pogrzebowe,

3/ jednostki organizacyjne służby zdrowia w Knurowie.

5) Korzystanie z usług domu przedpogrzebowego jest odpłatne.

6) Do obowiązków osoby zatrudnionej przy obsłudze domu przedpogrzebowego należy:

1/ Nadzór nad aparaturą chłodniczą i wyposażeniem budynku oraz zgłaszanie administratorowi wszelkich awarii,

2/ Ewidencjonowanie czynności wykonywanych w związku z przyjmowaniem i przechowywaniem zwłok, polegających na:

a/ rejestracji wniosku o przechowanie zwłok,

b/ kosmetyce i ubieraniu,

c/ myciu zwłok,

d/ przechowywaniu zwłok w chłodni,

e/ wydawaniu zwłok z chłodni, po uiszczeniu opłaty w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji przy ul. Floriana 4 w Knurowie,

f/ układaniu zwłok w trumnie,

g/ udostępnianiu kaplicy.

3/ Przekazywanie administratorowi danych wynikających z prowadzonej ewidencji niezbędnych dla wystawienia rachunków za wykonane usługi.

4/ Utrzymywanie należytej czystości w całym obiekcie, zgodnie z wymogami Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

7) Usługi odpłatne wykonane przez pracownika obsługującego dom przedpogrzebowy winny być przez niego wpisane w ewidencji przeznaczonej wyłącznie do tego celu.

8) Pracownik zatrudniony w domu przedpogrzebowym ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę pogrzebowego lub osobę urządzającą pochówek oraz administratora o rodzaju wykonanych usług, celem umożliwienia dokonania rozliczeń.

9) Opłaty uiszcza przedsiębiorca pogrzebowy lub osoba urządzająca pochówek przed wydaniem zwłok z chłodni w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

10) Dopuszcza się możliwość regulowania opłat za wykonane usługi na podstawie faktur miesięcznych w przypadku stałego korzystania z usług domu przedpogrzebowego na podstawie zawartej umowy.

11) Dom przedpogrzebowy jest czynny w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy ogłoszeń umieszczonej na budynku domu przedpogrzebowego.

12) Regulamin niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy w budynku domu przedpogrzebowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »