| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/392/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Miasta Knurów, uchwala:

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

Ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem poza czasem podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w § 1.

§ 3.

Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w § 2.

§ 4.

Liczbę godzin sprawowania opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXI/316/12 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »