| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 17 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 2,  art. 5   i art 7   ust. 3, art. 15, art. 16, art. 19 lit. a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (  tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. ) Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia  2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. /M.P. z   2012 r. poz. 587/ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13, pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 ) Rada Gminy w   Dąbrowie Zielonej uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale  Nr XXV/156/2012  Rady Gminy Dąbrowa Zielona z   dnia 29 listopada 2012  roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   opłaty targowej   na 2013 rok zmienia się   § 1   pkt 2   lit. d,   który otrzymuje brzmienie:  "d) związanych z   udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,63 zł od 1   m   ² powierzchni użytkowej   "   .  

§   2.   §   2   zmienia się § 2   pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  

„grunty, budynki i   budowle zajęte pod sieć wodociągową”, . zmienia się  § 2   pkt 4   , który otrzymuje brzmienie:  

„budynki, budowle oraz grunty służące realizacji zadań z   tytułu opieki społecznej”. .

§   3.   Uchwała  wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »