| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 17 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 2,  art. 5   i art 7   ust. 3, art. 15, art. 16, art. 19 lit. a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (  tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. ) Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia  2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. /M.P. z   2012 r. poz. 587/ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13, pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 ) Rada Gminy w   Dąbrowie Zielonej uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale  Nr XXV/156/2012  Rady Gminy Dąbrowa Zielona z   dnia 29 listopada 2012  roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   opłaty targowej   na 2013 rok zmienia się   § 1   pkt 2   lit. d,   który otrzymuje brzmienie:  "d) związanych z   udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,63 zł od 1   m   ² powierzchni użytkowej   "   .  

§   2.   §   2   zmienia się § 2   pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  

„grunty, budynki i   budowle zajęte pod sieć wodociągową”, . zmienia się  § 2   pkt 4   , który otrzymuje brzmienie:  

„budynki, budowle oraz grunty służące realizacji zadań z   tytułu opieki społecznej”. .

§   3.   Uchwała  wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »