| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Skoczowa; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 13 listopada 2012r.

do Porozumienia nr WO.031.14.2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami w granicach gminy Skoczów

Na podstawie:

• art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

• art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.),

• art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 80 poz. 526 z późń. zm.),

• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),

• uchwały Rady Powiatu X/67/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami.

Powiat Cieszyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński

Jerzy Pilch - Wicestarosta Cieszyński


zwany dalej Powierzającym oraz
Gmina Skoczów, w imieniu której działa:

Janina Żagan - Burmistrza Miasta Skoczowa
zwana dalej Przyjmującym dokonują następujących ustaleń:

§ 1.

W Załączniku nr 1 do porozumienia pozycja Finansowanie zimowego utrzymania chodników na sezon 2012/2013 otrzymuje następujące brzmienie:

"2012/2013 rok -

Dotacja na sezon 2012/2013 wyniesie 1000 mb x 2,5 zł = 2500 zł"

§ 2.

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

1. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 4.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Skoczowa


Janina Żagan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »