| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 grudnia 2012r.

do Porozumienia Nr PZD.031.6.2012 z dnia 21.06.2012 r

zawarty pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą

43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. Pawła Sadzy                             - Starosty Pszczyńskiego

2. Witolda Wiktorczyka               - Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Pszczyna reprezentowaną przez Burmistrza z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2

w osobie:

Dariusza Skrobola               – Burmistrza Pszczyny

zwaną w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „Stronami”

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że w Porozumieniu Nr PZD.031.6.2012 z dnia 21.06.2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Działając w oparciu o umowę Nr GK.IV/07 z dnia 3 lipca 2007r. i aneks nr 2 z dnia 25 marca 2010r., Strony ustalają, że Powiat jako zarządca dróg powiatowych podejmie do wykonania w 2012 i 2013 roku następujące zadania:

1. „Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich 4122S w Czarkowie” w 2012 roku,

2. „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” w 2013 roku.

2. w §2:

w literach a i b zwrot „Remont ul. Hallera i Złote Łany” zastępuje się zwrotem „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931”.

3. w §6:

datę „30.12.2012 r.” zastępuje się datą „15.12.2013 r.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Niniejszy aneks spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

POWIAT                                                                                                                               GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »