| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 grudnia 2012r.

do Porozumienia Nr PZD.031.6.2012 z dnia 21.06.2012 r

zawarty pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą

43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. Pawła Sadzy                             - Starosty Pszczyńskiego

2. Witolda Wiktorczyka               - Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Pszczyna reprezentowaną przez Burmistrza z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2

w osobie:

Dariusza Skrobola               – Burmistrza Pszczyny

zwaną w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „Stronami”

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że w Porozumieniu Nr PZD.031.6.2012 z dnia 21.06.2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Działając w oparciu o umowę Nr GK.IV/07 z dnia 3 lipca 2007r. i aneks nr 2 z dnia 25 marca 2010r., Strony ustalają, że Powiat jako zarządca dróg powiatowych podejmie do wykonania w 2012 i 2013 roku następujące zadania:

1. „Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich 4122S w Czarkowie” w 2012 roku,

2. „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” w 2013 roku.

2. w §2:

w literach a i b zwrot „Remont ul. Hallera i Złote Łany” zastępuje się zwrotem „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931”.

3. w §6:

datę „30.12.2012 r.” zastępuje się datą „15.12.2013 r.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Niniejszy aneks spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

POWIAT                                                                                                                               GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »