| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6   ust. 1   pkt 2   i art. 14 ust. 5   pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

RADA GMINY CHYBIE  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie z   dnia 19 kwietnia 2011 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie § 2   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

  1. Zwalnia się z   opłaty za świadczenia, o   których mowa w   § 1   ust. 2   pkt 1   i 2   rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z   odroczonym obowiązkiem szkolnym oraz rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z   orzeczeniem o   potrzebie kształcenia specjalnego.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »