| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 , art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 97, poz. 1172, z   późn.zm.)  

RADA GMINY CHYBIE u   c h w   a l a   :  

§   1.   W Statucie Gminy Chybie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/41/03 Rady Gminy Chybie z   dnia 29 sierpnia 2003r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chybie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Gminy Chybie z   dnia 1   kwietnia 2008r., Dz. Urz. Woj. Śl. z   dnia 29 maja 2008r. Nr 98, poz. 2018), zmienionym uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Chybie z   dnia 11 września 2012 r. w   § 5   skreśla się ust. 1   i 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »