| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 14 grudnia 2012r.

do Porozumienie nr WO.031.5.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących dróg powiatowych

zawarty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, który reprezentuje:

- Jerzy Nogowczyk - Starosta

- Jerzy Pilch - Wicestarosta

zwanym w dalszej części Powiatem,

a Gminą Hażlach, którą reprezentuje

- Karola Folwarczny-Wójt Gminy

zwaną w dalszej części Gminą.

§ 1.

1. Zmienia się zapis § 2 pkt.1 porozumienia, który przyjmuje brzmienie:

Zadania określone w § 1 finansowane będą ze środków budżetu Powiatu w kwocie 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych przy czym w 2012 roku na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1-3 zostanie przeznaczona kwota 622.202,00 zł a w 2013 roku kwota 27.798,00 zł na realizacje zadań określonych w § 1 pkt. 4 i 5.

2. Zmienia się zapis §2 pkt. 4 porozumienia, które przyjmuje brzmienie:

Gmina rozliczy środki dotacji w następujących terminach:

1) dla zadań określonych w § 1 pkt 1-3 do dnia 21 grudnia 2012 roku

2) dla zadań określonych w § 1 pkt. 4 i 5 do dnia 29 marca 2013 roku

załączając kserokopie opisanych faktur i rachunków oraz protokoły odbioru.

3. W §2 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 i 6 o brzmieniu:

5. Środki finansowe w wysokości 27.798,00 zł zostaną zwrócone na konto Powiatu w terminie do dnia 21 grudnia 2012 roku wraz z rozliczeniem dotacji obejmującej rok 2012.

6. Dotacja na 2013 rok zostanie przekazana na rachunek Gminy do dnia 30 stycznia 2013 roku.

4. Zmienia się §3 porozumienia w ten sposób, że w miejsce daty 18 grudnia 2012 roku wpisuje się datę 29 marca 2013 roku.

§ 2.

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

1. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie

§ 5.

Aneks sporządzono w pięciu egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron i jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Powiat

Gmina

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Hażlach


Karol Folwarczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »