| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o   ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2012 roku,  
poz. 1137)  

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z   drogi w   przypadkach określonych w   art. 130a ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustala się koszty, o   których mowa w   art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o   ruchu drogowym w   wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu, określonej w   §1 tej uchwały, uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu na rzecz jednostki usuwającej pojazd w   przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVI/81/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z   drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a   także wysokości kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Mamok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/160/2012    
Rady Powiatu Gliwickiego    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

Tabela  

 

Lp.  

Rodzaj i   dopuszczalna masa całkowita pojazdu  

Opłaty brutto (z podatkiem VAT) za:  

usunięcie pojazdu  

przechowywanie pojazdu za każdą dobę  

1.  

rower lub motorower  

110 zł  

17 zł  

2.  

motocykl  

200 zł  

24 zł  

3.  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  

400 zł  

37 zł  

4.  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  

590 zł  

49 zł  

5.  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  

840 zł  

71 zł  

6.  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  

1240 zł  

132 zł  

7.  

pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

1500 zł  

196 zł  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »