| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/103/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.211, art. 212 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o   kwotę   745 976,00 zł   , to jest z   kwoty   11 155 804,10 zł  

do kwoty   11 901 780,10 zł   , w   tym:  

1.   zwiększa się dochody majątkowe o   kwotę   700 000,00 zł   , to jest z   kwoty   707 836,00 zł   do kwoty  

1 407 836,00 zł   , z   tego:  

w dziale 926 - Kultura fizyczna  

rozdz. 92695 - Pozostała działalność  

§ 6260 - Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  

realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   o kwotę 700 000,00 zł  

dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w   Jejkowicach ze środków Funduszu Rozwoju  

Kultury Fizycznej (zgodnie z   podpisaną umową)  

2.   zwiększa się dochody bieżące o   kwotę   45 976,00 zł   , to jest z   kwoty   10 447 968,10 zł   do kwoty  

10 493 944,10 zł   , z   tego:  

w dziale 758 - Różne rozliczenia  

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

§ 2920 - Subwencje ogólne z   budżetu państwa   o kwotę 45 976,00 zł  

zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z   dnia 23 listopada 2012 roku  

§   2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę   745 976,00 zł   , to jest z   kwoty   11 038 201,10 zł  

do kwoty   11 784 177,10 zł   , w   tym:  

1.   zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę   22 976,00 zł   , to jest z   kwoty   9 496 103,10 zł  

do kwoty   9 519 079,10 zł  

2.   zwiększa się wydatki majątkowe o   kwotę   723 000,00 zł   , to jest z   kwoty   1 542 098,00 zł  

do kwoty   2 265 098,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/103/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »