| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/170/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Jeleśnia na stałe obwody głosowania

Na podstawieart .18 ust.2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca  1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r nr 142 ,poz.1591 ze zm) oraz art . 12 §2,§ 3,§11,§12, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy (Dz.U.  nr21,poz,112 ze zm.) w związku z art .14 ust.1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011- Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz .U.  nr 21, poz.113 ze zm. ) , Na wniosek Wójta Gminy Jeleśnia   Rada Gminy Jeleśnia uchwala ,co następuje

§ 1. Dokonać podziału Gminy Jeleśnia  na stałe obwody głosowania, ustalając  ich granice i numery  oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych , zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy Jeleśnia .

2. Zobowiązuje się Wójta do doręczenia egzemplarza uchwały Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku – Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  oraz  podaniu do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicach  ogłoszeń   Urzędu Gminy Jeleśnia  oraz zamieszczeniu na stronach  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XXVIII/170/2012 RADY GMINY JELEŚNIA z dnia 11 grudnia 2012 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w art. 14 nakłada na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia  ustalenia, w trybie art.13 ust.1 tej ustawy ,nowego podziału gminy na okręgi wyborcze . Rada Gminy Jeleśnia dokonała nowego  podziału na okręgi wyborcze na sesji Rady odbytej w dniu 21 września 2012 r . Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia  głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzonych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi  obszar działania  jednej obwodowej komisji wyborczej  przeprowadzającej  głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania  ustala ich numery ,granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale gminy na obwody głosowania kierowano się zasadą kreśloną w art .12 § 3 Kodeksu wyborczego ,że wielkość obwodu głosowania winna mieścić się w granicach 500 – 3000 mieszkańców. Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi  przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia. Przepis art 12 § 11 Kodeksu wyborczego  ustanawia obowiązek  określenia w uchwale o podziale na obwody głosowania  siedzib obwodowych komisji wyborczych . Proponując  lokale  na siedziby odwodowych komisji wyborczych  starano się je wyznaczyć w miejscach  zapewniającym wyborcom  łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również  dyspozycję art 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art 15 a przepisów wprowadzających  ustawę – Kodeks wyborczy ,który zobowiązuje w przyszłości  wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych  komisji wyborczych w budynkach dostępnych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale  te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych . Przedkładany projekt podziału gminy  na obwody głosowania  konsultowany był  ze stałymi komisjami  rady, podany do publicznej wiadomości   zamieszczając jego treść z uzasadnieniem  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   oraz  wywieszono na tablicach ogłoszeń  Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu  Proponowany podział miny na obwody głosowania  będzie maił zastosowanie  do wyborów do Sejmu RP i Snatu RP .Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego  oraz referendów od chwili jego uchwalenia . Natomiast do wyborów organów samorządowych,  zgodnie z art .16  Ustawy „Przepisy  wprowadzające – Kodeks wyborczy „ przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie  dopiero od kadencji 2014  -2018.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/170/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Załącznik
do Uchwały XXVIII/170/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012


Numer obwodu
głosowania


Granice obwodu głosowania

siedziba obwodowej komisji wyborczej


1


Sołectwo Krzyżowa


Przedszkole w Krzyżowej
ul. Jana Pawła II
nr 228 ,  34-335 Krzyżowa


2


Sołectwo Korbielów


Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie
ul. Beskidzka 40
34-335 Krzyżowa


3


Sołectwo Jeleśnia - ulice:
Brzozowa,Bukowa. Buławów, Dworcowa, Energetyczna, Grabowa, Jana Kazimierza (strona lewa) od Nr 1 do 121, (strona prawa) od Nr 2. do 102, Janiki, Janikowa Grapa, Jaśminowa, Jesionowa,  Kasztanowa, Kiełbasów, Klonowa, Leśna, Limbowa, Lipowa, Łobozowa, Malinowa, Olszynowa, Pod Grapą, Podgórna, , Pomnikowa, Poprzeczna, Porzeczkowa, Pyrgiesów, Rzeczna, Słoneczna, Starowiejska , Suska, Szkolna, U Świętych, Wróblowa, Żywiecka.
Sosnowa, Świerkowa, Wodna
Zespół Szkół nr 2
w Jeleśni
ul. Żywiecka 12
34-340 Jeleśnia4


Sołectwo Jeleśnia - ulice:
Agrestowa, Babiogórska , Białoniowa, Borowa, Brzegowa, Cicha, Czereśniowa , Drzewna, , Figowa, Graniczna, Jalu Kurka, Jałowcowa, Jana Kazimierza (strona lewa) od Nr 123 do 261, (strona prawa) od Nr 104 do 280, Janoszkowa, Juhasów,  Kamieniec, Klimczakowa, Kołodziejska, Kowalska, Łączna, Martoszowa, Miodowa, Miziowa, Modrzewiowa, Mokra, Myśliwska, Nad Krzyżówką, Narcyzowa, Nad Sopotnią, Nad Strumykiem, Ogrodowa, , Okrężna, Omłotowa, , Orawska, Osiedlowa, Pindlowa, Plażowa, Plebańska, Pod Kiczorą, Pod Pagórkiem, Polna, Powodziowa, Ptasia, Pszeniczna, Regionalna Rolnicza, , Różana, Rynek, , Składowa, Słowików, Spokojna, Stara Stawowa, Strażacka, Suchoniowa, Szymury, Ślepa, Tartaczna, Turystyczna, Żarnowcowa, Wąska, Wesoła, Widokowa, Wyrodowa, Zacisze

Zespół Szkół nr 1
w Jeleśni
ul. Rynek 11
34-340 Jeleśnia
5


Sołectwo Sopotnia Wielka


Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej
Sopotnia Wielka Nr 289
34-340 Jeleśnia6


Sołectwo Sopotnia Mała

Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej
Sopotnia Mała Nr 201
34-340 Jeleśnia


7


Sołectwo Pewel Wielka

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pewli Wielkiej
Pewel Wielka 485
34-340 Jeleśnia


8


Sołectwo Krzyżówki

Filia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzyżówkach
Krzyżówki 377
34-335 Krzyżowa


9


Sołectwo Mutne

Szkoła Podstawowa w Mutnem
Mutne 59


10


Sołectwo Przyborów
Przyborów od Nr 1 do 502

Zespół Szkól
Nr 7 w Przyborowie
Przyborów 187
34-340 Jeleśnia


11


Sołectwo Przyborów
Przyborów od nr  503 do 650

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej
Koszarawa Bystra 74
34-322 Koszarawa

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »