| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/164/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   w zw. z   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (teks jedn.: Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 17 ust. 1   pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w   formie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych, w   brzmieniu ustalonym w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowewarunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,oraz tryb ich pobierania, w   brzmieniu ustalonym w   załączniku nr 2   do uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXII/128/2004 Rady Gminy w   Lipowej z   dnia 05.10.2004r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńczeoraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieżtrybu ich pobierania.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   DziennikuUrzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/164/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH  
I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/164/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE  
I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, SZCZEGÓŁOWE ZASADY CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ORAZ TRYB ICH POBIERANIA  
 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »