| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/164/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   w zw. z   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (teks jedn.: Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 17 ust. 1   pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w   formie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych, w   brzmieniu ustalonym w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowewarunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,oraz tryb ich pobierania, w   brzmieniu ustalonym w   załączniku nr 2   do uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXII/128/2004 Rady Gminy w   Lipowej z   dnia 05.10.2004r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńczeoraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieżtrybu ich pobierania.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   DziennikuUrzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/164/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH  
I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/164/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE  
I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, SZCZEGÓŁOWE ZASADY CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ORAZ TRYB ICH POBIERANIA  
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »