| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/162/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Świnna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 § 2, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 i   art. 15a ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami), działając na wniosek Wójta  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Świnna na stałe obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach oraz publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XLII/248/2006 Rady Gminy Świnna z   dnia 7   kwietnia 2006 r. w   sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Świnna.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/162/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 29 listopada 2012 r.

Podziału Gminy Świnna na stałe obwody głosowania, ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych  

 

Numer obwodu głoso -wania  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

Numery okręgów głoso - wania  

1  

SOŁECTWO ŚWINNA  

URZĄD GMINY ul. Wspólna 13 ŚWINNA Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

1, 2, 3,  

2  

SOŁECTWO PEWEL MAŁA  

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. Jerzego Kukuczki ul. Jana Pawła II 15 PEWEL MAŁA. Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego.  

5, 6, 7  

3  

SOŁECTWO PEWEL ŚLEMIEŃSKA  

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. Ks. Bronisława Markiewicza ul. Krakowska 169 PEWEL ŚLEMIEŃSKA  

8, 9, 10  

4  

SOŁECTWO TRZEBINIA  

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. Janusza Korczaka ul. Beskidzka 158 TRZEBINIA. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

11, 12, 13  

5  

SOŁECTWO RYCHWAŁDEK  

REMIZA OSP ul. Szkolna 19 RYCHWAŁDEK  

14, 15  

6  

SOŁECTWO PRZYŁĘKÓW oraz ŚWINNA . ul. Pielgrzymów, Pszeniczna, Wspólna 163-177 nieparzyste 238 i   ul. Żytnia.  

REMIZA OSP ul. Wspólna 36 PRZYŁĘKÓW  

4  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »