| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/293/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) w   związku z   art. 5c pkt 1   i art. 14 ust.5 ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( tj. Dz.U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm. )  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i   opiekę nad dzieckiem w   wymiarze 5   godzin dziennie, zgodnie z   rozkładem godzin określonym  
w statucie danego przedszkola.  

§   2.  

1.   Opłata za świadczenia udzielane w   czasie przekraczającym wymiar zajęć, o   którym mowa w   §1 za każdą rozpoczętą godzinę ( 60 minut ) zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych wynosi 2,50 zł z   zastrzeżeniem ust. 2, ust.3 i   ust.4 oraz §3.  

2.   Dla rodziców ( opiekunów prawnych ) dziecka będącego mieszkańcem Ustronia opłata, o   której mowa  
w ust. 1   wynosi 2   zł.  

3.   Dla rodziców ( opiekunów prawnych ) dziecka będącego mieszkańcem Ustronia, którzy otrzymują zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz.U.  
z 2006r., Nr 139, poz. 992 z   późn.zm.) opłata, o   której mowa w   ust.1 wynosi 1, 50 zł.  

4.   Dla rodziców ( opiekunów prawnych ) dziecka niepełnosprawnego będącego mieszkańcem Ustronia opłata, o   której mowa w   ust.1 wynosi 1,50 zł.    

§   3.  

Opłaty, o   których mowa w   §2 nie mogą być wyższe niż 200 zł miesięcznie.  

§   4.  

Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz wnoszenia opłat za świadczenia określi umowa zawarta przez rodziców ( opiekunów prawnych ) dziecka z   dyrektorem przedszkola.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   6.  

Traci moc Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń z   dnia 26 maja 2011r. w   sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń.  


§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym uchwała weszła w   życie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »