| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/662/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XV/274/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustalić wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

1. 50 % opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

2. 80 % opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy został rozpoczęty załadunek pojazdu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do uchwały Nr XXIX/662/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 28.11.2012 r.

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu

Tabela nr 1

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty brutto

rower lub motorower

110,00 zł.

motocykl

218,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

478,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony

597,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton

846,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

1.247,00 zł.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.518,00 złWysokość opłat za przechowywanie pojazdu

Tabela nr 2

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty brutto (stawka za dobę)

rower lub motorower

17,00 zł.

motocykl

24,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

37,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony

49,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton

71,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

132,00 zł.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

196,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »