| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/662/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XV/274/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustalić wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

1. 50 % opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

2. 80 % opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy został rozpoczęty załadunek pojazdu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do uchwały Nr XXIX/662/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 28.11.2012 r.

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu

Tabela nr 1

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty brutto

rower lub motorower

110,00 zł.

motocykl

218,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

478,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony

597,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton

846,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

1.247,00 zł.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.518,00 złWysokość opłat za przechowywanie pojazdu

Tabela nr 2

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty brutto (stawka za dobę)

rower lub motorower

17,00 zł.

motocykl

24,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

37,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony

49,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton

71,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

132,00 zł.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

196,00 zł.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »