| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/663/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określić następujące zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Katowice udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice:

1) Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje wkłady pieniężne w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Katowice na dany rok budżetowy,

2) Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje  wkłady niepieniężne (aport) w zakresie nieruchomości, a także w zakresie innych niż nieruchomości składników mienia komunalnego mogącego stanowić taki wkład,

3) nabycie udziałów i akcji spółek, w których Miasto Katowice posiada już udziały i akcje następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice,

4) cofnięcie lub zbycie posiadanych udziałów i akcji nastepuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice.

§ 2. Cofnięcie udziałów i akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów i akcji w spółkach, dokonuje się analizy spółki, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 4. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przedstawienia Radzie Miasta Katowice informacji o każdym wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta Katowice, na najbliższej Sesji Rady Miasta Katowice nastepującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/759/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice zmieniona uchwałą nr XLIII/883/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr XIV/248/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011 r.

§ 6. W załączniku do uchwały nr XXXIV/725/08  Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej uchwałą nr LVII/1167/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienia się §1 ust. 7 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. 7. .5) wnosić prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości w tym prawo użytkowania lub prawo dzierżawy, jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych, utworzonych przez Miasto lub do których Miasto przystąpiło po podjęciu przez Radę stosownej uchwały...

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »