| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/663/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określić następujące zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Katowice udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice:

1) Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje wkłady pieniężne w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Katowice na dany rok budżetowy,

2) Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje  wkłady niepieniężne (aport) w zakresie nieruchomości, a także w zakresie innych niż nieruchomości składników mienia komunalnego mogącego stanowić taki wkład,

3) nabycie udziałów i akcji spółek, w których Miasto Katowice posiada już udziały i akcje następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice,

4) cofnięcie lub zbycie posiadanych udziałów i akcji nastepuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice.

§ 2. Cofnięcie udziałów i akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów i akcji w spółkach, dokonuje się analizy spółki, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 4. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przedstawienia Radzie Miasta Katowice informacji o każdym wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta Katowice, na najbliższej Sesji Rady Miasta Katowice nastepującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/759/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice zmieniona uchwałą nr XLIII/883/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr XIV/248/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011 r.

§ 6. W załączniku do uchwały nr XXXIV/725/08  Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej uchwałą nr LVII/1167/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienia się §1 ust. 7 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. 7. .5) wnosić prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości w tym prawo użytkowania lub prawo dzierżawy, jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych, utworzonych przez Miasto lub do których Miasto przystąpiło po podjęciu przez Radę stosownej uchwały...

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »