| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy  Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 511742,71

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                 384809,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                       33685898,29
w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                 32011616,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             518372,65
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                 1674282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             1204995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 1356933,71

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                 230 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                       37145214,43
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                 31276334,01
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             626155,88
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                 5868880,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         2085055,32
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                   23758119,13
w tym:                                                                                                                              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                         17091830,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                           6666288,95

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                 282 560,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       3641499,00

d) obsługa długu                                                                                                                               428000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                             626155,88

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 1000000,00  którego kwota wynosi 3459316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263590,00 zł  kredyt w wysokości
2195726,14 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1000000,00 zł.

2. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 1000000,00 do łącznej kwoty
3564354,14zł 4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6677944,14 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3218628,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »