| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy  Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 511742,71

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                 384809,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                       33685898,29
w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                 32011616,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             518372,65
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                 1674282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             1204995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 1356933,71

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                 230 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                       37145214,43
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                 31276334,01
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             626155,88
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                 5868880,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         2085055,32
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                   23758119,13
w tym:                                                                                                                              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                         17091830,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                           6666288,95

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                 282 560,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       3641499,00

d) obsługa długu                                                                                                                               428000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                             626155,88

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 1000000,00  którego kwota wynosi 3459316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263590,00 zł  kredyt w wysokości
2195726,14 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1000000,00 zł.

2. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 1000000,00 do łącznej kwoty
3564354,14zł 4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6677944,14 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3218628,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »