| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 374/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 grudnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żarnowcu w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 i   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 2a i   3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr XXV/128/2012  Rady Gminy w   Żarnowcu z   dnia 17 grudnia  2012 r. w   sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Wiesława Kurpisia przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy w   Żarnowcu w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie  wybierany 1   radny.    

§   3.   Wybory  zostaną  przeprowadzone w   dniu 10 marca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą  realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 374/12 Wojewody Śląskiego z   dnia 24 grudnia 2012   r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających   do Rady Gminy w   Żarnowcu w   okręgu wyborczym nr 2  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   05.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w   Żarnowcu w   okręgu wyborczym nr 2,    

do   19.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetów wyborczych oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 2,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu,    

do   24.01.2013   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu,    

do   08.02.2013   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 2,    

do   15.02.2013   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3     w Woli Libertowskiej,    

do   17.02.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3,    

do   18.02.2013   r.    

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Żarnowcu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnego,    

do   23.02.2013   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zarejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 2,    

do   24.02.2013   r.    

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Żarnowcu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Woli Libertowskiej,    

do   24.02.2013   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 2   w Urzędzie Gminy w   Żarnowcu,  

do   28.02.2013   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

08.03.2013   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

09.03.2013   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Woli Libertowskiej spisu wyborców,    

10.03.2013   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »