| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 375/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 grudnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 i   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 2a i   3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113,           Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr 161/XXVI/12 Rady Gminy Janów z   dnia 12 grudnia  2012 r. w   sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Heinscha zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Ludwika Heinscha przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 4.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.    

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 10 marca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 375/12  
Wojewody Śląskiego  
z dnia 24 grudnia   2012   r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających   do Rady Gminy Janów w   okręgu wyborczym nr 4  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   05.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  Janów w   okręgu wyborczym nr 4,    

do   19.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Janowie,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetów wyborczych oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 4,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Janowie,    

do   24.01.2013   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w   Janowie,    

do   08.02.2013   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Janowie list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 4,    

do   15.02.2013   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4     w Piasku,    

do   17.02.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4,    

do   18.02.2013   r.    

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Janowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnego,    

do   23.02.2013   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Janowie zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zarejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 4,    

do   24.02.2013   r.    

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Janowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4   w Piasku,    

do   24.02.2013   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 4   w Urzędzie Gminy w   Janowie,  

do   28.02.2013   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

08.03.2013   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

09.03.2013   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4   w Piasku spisu wyborców,    

10.03.2013   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »