| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1   pkt 1, pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.  

1.Dokonać zmian w   dochodach budżetu gminy , jak niżej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Dochody  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

010  

01010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

- dochody majątkowe, z   tego:  

* dotacje z   funduszy UE  

 

2,00  

2,00  

2,00  

2,00  

600  

60078  

Transport i   łączność  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

- dochody majątkowe, z   tego:  

* dotacje z   budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych  

98.075,00  

98.075,00  

98.075,00  

 

98.075,00  

 

700  

70095  

Gospodarka mieszkaniowa  

Pozostała działalność  

- dochody bieżące , z   tego:  

* środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  

 

110.287,63  

110.287,63  

110.287,63  

 

 

110.287,63  

754  

75412  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Ochotnicze straże pożarne  

- dochody bieżące , z   tego:  

* wpływy z   różnych dochodów  

 

2.717,00  

2.717,00  

2.717,00  

2.717,00  

758  

75814  

Różne rozliczenia  

Różne rozliczenia finansowe  

- dochody bieżące , z   tego:  

* dotacje na zadania własne  

- dochody majątkowe , z   tego:  

* dotacje z   budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych  

 

27.846,19  

27.846,19  

24.861,85  

24.861,85  

2.984,34  

 

2.984,34  

 

 

Razem dochody  

98.075,00  

140.852,82  

2. Dokonać zmian w   wydatkach budżetu gminy jak niżej  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

010  

01010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

- wydatki majątkowe  

 

123.226,32  

123.226,32  

123.226,32  

600  

 

 

700  

60078  

 

 

70005  

Transport i   łączność  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

- wydatki majątkowe  

Gospodarka mieszkaniowa  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

- wydatki majątkowe  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

71.000,00  

71.000,00  

71.000,00  

263.000,00  

263.000,00  

263.000,00  

138.222,50  

 

 

27.934,87  

 

27.934,87  

 

70095  

Pozostała działalność  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacja zadań statutowych  

 

110.287,63  

110.287,63  

 

110.287,63  

750  

75023  

Administracja publiczna  

Urzędy gmin  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

 

92.612,00  

92.612,00  

 

92.612,00  

754  

75412  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Ochotnicze straże pożarne  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

 

2.717,00  

2.717,00  

2.717,00  

 

2.717,00  

900  

90015  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

- wydatki majątkowe  

 

20.000,00  

20.000,00  

20.000,00  

 

 

Razem :  

334.000,00  

376.777,82  

§   2.   Dokonać zmiany załącznika Nr 11 pn „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w   2012 roku” , wprowadzonego do budżetu gminy uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok , zmienionego uchwałą Nr XVI/117/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 27 lutego 2012 r. , uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 10 maja 2012 r , uchwałą Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 31 maja 2012 oraz uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 27 czerwca 2012 r .Załącznik , o   którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i   stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »