| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1   pkt 1, pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.  

1.Dokonać zmian w   dochodach budżetu gminy , jak niżej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Dochody  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

010  

01010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

- dochody majątkowe, z   tego:  

* dotacje z   funduszy UE  

 

2,00  

2,00  

2,00  

2,00  

600  

60078  

Transport i   łączność  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

- dochody majątkowe, z   tego:  

* dotacje z   budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych  

98.075,00  

98.075,00  

98.075,00  

 

98.075,00  

 

700  

70095  

Gospodarka mieszkaniowa  

Pozostała działalność  

- dochody bieżące , z   tego:  

* środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  

 

110.287,63  

110.287,63  

110.287,63  

 

 

110.287,63  

754  

75412  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Ochotnicze straże pożarne  

- dochody bieżące , z   tego:  

* wpływy z   różnych dochodów  

 

2.717,00  

2.717,00  

2.717,00  

2.717,00  

758  

75814  

Różne rozliczenia  

Różne rozliczenia finansowe  

- dochody bieżące , z   tego:  

* dotacje na zadania własne  

- dochody majątkowe , z   tego:  

* dotacje z   budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych  

 

27.846,19  

27.846,19  

24.861,85  

24.861,85  

2.984,34  

 

2.984,34  

 

 

Razem dochody  

98.075,00  

140.852,82  

2. Dokonać zmian w   wydatkach budżetu gminy jak niżej  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

010  

01010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

- wydatki majątkowe  

 

123.226,32  

123.226,32  

123.226,32  

600  

 

 

700  

60078  

 

 

70005  

Transport i   łączność  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

- wydatki majątkowe  

Gospodarka mieszkaniowa  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

- wydatki majątkowe  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

71.000,00  

71.000,00  

71.000,00  

263.000,00  

263.000,00  

263.000,00  

138.222,50  

 

 

27.934,87  

 

27.934,87  

 

70095  

Pozostała działalność  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacja zadań statutowych  

 

110.287,63  

110.287,63  

 

110.287,63  

750  

75023  

Administracja publiczna  

Urzędy gmin  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

 

92.612,00  

92.612,00  

 

92.612,00  

754  

75412  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Ochotnicze straże pożarne  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

 

2.717,00  

2.717,00  

2.717,00  

 

2.717,00  

900  

90015  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

- wydatki majątkowe  

 

20.000,00  

20.000,00  

20.000,00  

 

 

Razem :  

334.000,00  

376.777,82  

§   2.   Dokonać zmiany załącznika Nr 11 pn „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w   2012 roku” , wprowadzonego do budżetu gminy uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok , zmienionego uchwałą Nr XVI/117/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 27 lutego 2012 r. , uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 10 maja 2012 r , uchwałą Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 31 maja 2012 oraz uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 27 czerwca 2012 r .Załącznik , o   którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i   stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »