| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust 1   pkt 2, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Dokonać zmian w   budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

757  

75702  

Obsługa długu publicznego  

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

- wydatki bieżące, z   tego:  

* odsetki  

 

110.000,00  

 

110.000,00  

110.000,00  

110.000,00  

801  

80101  

 

 

 

80103  

 

 

80110  

 

 

 

80148  

Oświata i   wychowanie  

Szkoły podstawowe  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

Gimnazja  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

158.970,00  

119.500,00  

119.500,00  

100.000,00  

19.500,00  

10.000,00  

10.000,00  

10.000,00  

15.000,00  

15.000,00  

6.000,00  

9.000,00  

14.470,00  

14.470,00  

14.470,00  

 

854  

 

 

 

 

921  

85401  

 

 

 

 

92116  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

Świetlice szkolne  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* świadczenia na rzecz osób fizycznych  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Biblioteki  

- dotacja dla Gminnej Biblioteki  

 

39.970,00  

39.970,00  

39.970,00  

2.700,00  

37.270,00  

9.000,00  

9.000,00  

9.000,00  

 

 

Razem:  

158.970,00  

158.970,00  

§   2.   W związku z   treścią § 1   niniejszej uchwały dokonać zmiany załącznika pn „ Dotacje celowe udzielone z   budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 30.XII.2011 r w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Załącznik , o   którym mowa otrzymuje nową treść i   stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 8 listopada 2012 r.

Dotacje celowe udzielone z   budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Kwota  
ogółem  

z tego:  

dotacja  
przedmiotowa  

dotacja  
podmiotowa  

dotacja  
celowa  

 

 

 

442.000,00  

 

400.000,00  

42.000,00  

801  

80104  

Oświata i   wychowanie  
Przedszkola  
- porozumienie z   Gminą Lubliniec  

36.000,00  
36.000,00  

36.000,00  

 

 

36.000,00  
36.000,00  

36.000,00  

851  

85154  

Ochrona zdrowia  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
- porozumienie z   Gminą Lubliniec  

2.400,00  

2.400,00  

2.400,00  

 

 

2.400,00  

2.400,00  

2.400,00  

852  

85203  

Pomoc społeczna  
Ośrodki wsparcia  
- porozumienie z   Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

3.600,00  
3.600,00  3.600,00  

 

 

3.600,00  
3.600,00  3.600,00  

921  

92109  92116  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  
Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i   Informacji  
Biblioteki  
- dotacja dla Gminnej Biblioteki  


409.000,00  

250.000,00  
250.000,00  
159.000,00  
159.000,00  
 

 

409.000,00  

250.000,00  

250.000,00  
159.000,00  

159.000,00  

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »