| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust 1   pkt 2, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Dokonać zmian w   budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

757  

75702  

Obsługa długu publicznego  

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

- wydatki bieżące, z   tego:  

* odsetki  

 

110.000,00  

 

110.000,00  

110.000,00  

110.000,00  

801  

80101  

 

 

 

80103  

 

 

80110  

 

 

 

80148  

Oświata i   wychowanie  

Szkoły podstawowe  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

Gimnazja  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

158.970,00  

119.500,00  

119.500,00  

100.000,00  

19.500,00  

10.000,00  

10.000,00  

10.000,00  

15.000,00  

15.000,00  

6.000,00  

9.000,00  

14.470,00  

14.470,00  

14.470,00  

 

854  

 

 

 

 

921  

85401  

 

 

 

 

92116  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

Świetlice szkolne  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* świadczenia na rzecz osób fizycznych  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Biblioteki  

- dotacja dla Gminnej Biblioteki  

 

39.970,00  

39.970,00  

39.970,00  

2.700,00  

37.270,00  

9.000,00  

9.000,00  

9.000,00  

 

 

Razem:  

158.970,00  

158.970,00  

§   2.   W związku z   treścią § 1   niniejszej uchwały dokonać zmiany załącznika pn „ Dotacje celowe udzielone z   budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 30.XII.2011 r w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Załącznik , o   którym mowa otrzymuje nową treść i   stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 8 listopada 2012 r.

Dotacje celowe udzielone z   budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Kwota  
ogółem  

z tego:  

dotacja  
przedmiotowa  

dotacja  
podmiotowa  

dotacja  
celowa  

 

 

 

442.000,00  

 

400.000,00  

42.000,00  

801  

80104  

Oświata i   wychowanie  
Przedszkola  
- porozumienie z   Gminą Lubliniec  

36.000,00  
36.000,00  

36.000,00  

 

 

36.000,00  
36.000,00  

36.000,00  

851  

85154  

Ochrona zdrowia  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
- porozumienie z   Gminą Lubliniec  

2.400,00  

2.400,00  

2.400,00  

 

 

2.400,00  

2.400,00  

2.400,00  

852  

85203  

Pomoc społeczna  
Ośrodki wsparcia  
- porozumienie z   Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

3.600,00  
3.600,00  3.600,00  

 

 

3.600,00  
3.600,00  3.600,00  

921  

92109  92116  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  
Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i   Informacji  
Biblioteki  
- dotacja dla Gminnej Biblioteki  


409.000,00  

250.000,00  
250.000,00  
159.000,00  
159.000,00  
 

 

409.000,00  

250.000,00  

250.000,00  
159.000,00  

159.000,00  

 

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »