| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt15, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.)Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilica na warunkach i   zasadach określonych w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 21 września 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilica, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Pilica.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilica, które stanowią własność Gminy Pilica lub są przez nią zarządzane, operatorzy i   przewoźnicy mogą korzystać zgodnie z   niniejszymi warunkami i   zasadami.  

2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępnione operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć :  

1)   proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki wyszczególnione w   wykazie stanowiącym załącznik Nr 2   do uchwały, godziny odjazdów środków transportowych,  

2)   liczbę zatrzymań wynikających z   rozkładu jazdy, w   rozbiciu na poszczególne miesiące oddzielnie dla dni roboczych, sobót, niedziel i   dni świątecznych.  

3.   Gmina Pilica wydaje uzgodnienie w   formie pisemnej.  

4.   Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w   krajowym transporcie drogowym, operator i   przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z   przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o   zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków.  

5.   Do wniosku o   zawarcie umowy z   Gminą Pilica na korzystanie z   przystanków należy dołączyć : kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w   krajowym transporcie drogowymi i   kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy poświadczone za zgodność z   oryginałem.  

6.   Umowa określa w   szczególności:  

1)   harmonogram płatności,  

2)   termin płatności.  

7.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy.  

8.   Przewoźnik korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymania na przystankach wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania.  

9.   Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z   aktualnym rozkładem jazdy .  

10.   Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/208/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 21 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilica  

Lp

MIEJSCOWOŚĆ

PRZYSTANKI

1

Biskupice

Nr 1, Nr 2   kierunek Zawiercie

2

Cisowa

Nr 1, Nr 2   kierunek Smoleń

3

Dobra

1

4

Dobra Kolonia

1

5

Dobraków

Nr 1, Nr 2   kierunek Otola

6

Dzwonowice

Nr 1   kierunek Kidów

Nr 2, Nr 3   kierunek Sierbowice

7

Dzwono-Sierbowice

Nr 1   kierunek Sierbowice

Nr 2   kierunek Szypowice

8

Jasieniec

1

9

Kidów ul. Starowiejska

Nr 1, Nr 2   kierunek Siadcza

10

Kleszczowa

Nr 1, Nr 2, Nr 3   kierunek Żarnowiec

11

Pilica

Rynek – Plac Mickiewicza, ul. 17-go Stycznia, Nr 3   (Nad Stawem),

Pilica ul. 7go Stycznia (szkoła)

12

Kocikowa

Nr 1, Nr 2, Nr 3   kierunek Zawiercie

13

Podleśna

1

14

Przychody

Nr 1, Nr 2   kierunek Kidów

15

Siadcza

1

16

Sierbowice

Nr 1   kierunek Pradła,

Nr 2, Nr 3   kierunek Siadcza

17

Sławniów ul. Długa

Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5   kierunek Żarnowiec

18

Smoleń

Nr 1, Nr 2, Nr 3   kierunek Wolbrom

19

Solca

1

20

Szyce ul. Kościuszki

Nr 1, Nr 2   kierunek Siadcza

21

Wierbka ul. Główna

1

22

Wierzbica

1

23

Zarzecze

1

24

Złożeniec

Nr 1, Nr 2, Nr 3   kierunek Klucze

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »