| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym / Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm./ Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilica na warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/208/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 września 2012r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/224/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilica, których włascicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Pilica

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilica, które stanowią własność Gminy Pilica lub są przez nią zarządzane, operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

2. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) proponowany rozkład jazdy , uwzględniający przystanki wyszczególnione w wykazie stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, godziny odjazdów środków transportowych,

2) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy, w rozbiciu na poszczególne miesiące oddzielnie dla dni roboczych, sobót, niedziel i dni świątecznych.

3. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa Rada Miasta i Gminy w Pilicy.

4. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

5. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy .

6. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/224/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Pilica

Lp

MIEJSCOWOŚĆ

PRZYSTANKI

1

Biskupice

Nr  1, Nr 2 kierunek Zawiercie

2

Cisowa

Nr  1, Nr 2 kierunek Smoleń

3

Dobra

1

4

Dobra Kolonia

1

5

Dobraków

Nr 1, Nr 2 kierunek Otola

6

Dzwonowice

Nr 1 kierunek Kidów
Nr 2,  Nr 3 kierunek Sierbowice

7

Dzwono-Sierbowice

Nr 1 kierunek Sierbowice
Nr 2 kierunek Szypowice

8

Jasieniec

1

9

Kidów ul. Starowiejska

Nr  1, Nr 2 kierunek Siadcza

10

Kleszczowa

Nr  1, Nr 2,  Nr 3 kierunek Żarnowiec

11

Pilica

Rynek – Plac Mickiewicza  ,  ul. 17-go Stycznia  ,  Nr 3 (Nad Stawem), Pilica ul. 17go Stycznia (szkoła)

12

Kocikowa

Nr  1, Nr 2,  Nr 3 kierunek Zawiercie

13

Podleśna

1

14

Przychody

Nr  1,  Nr 2 kierunek Kidów

15

Siadcza

1

16

Sierbowice

Nr 1 kierunek Pradła,
Nr 2,  Nr 3 kierunek Siadcza

17

Sławniów
ul.   Długa

Nr 1, Nr 2,  Nr 3, Nr 4, Nr 5 kierunek Żarnowiec

18

Smoleń

Nr  1, Nr 2,  Nr 3 kierunek Wolbrom

19

Solca

1

20

Szyce ul. Kościuszki

Nr  1, Nr 2 kierunek Siadcza

21

Wierbka ul. Główna

1

22

Wierzbica

1

23

Zarzecze

1

24

Złożeniec

Nr  1, Nr 2,  Nr 3 kierunek Klucze

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »