| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po poddaniu społecznej ocenie projektu Uchwały

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

3. Właściciel nieruchomości mieszanej tj. w części zamieszkanej i w części niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne składa deklaracje stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2

Deklaracje, o których mowa w § 1 należy składać:

1. w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich lub przy ul. Jana Pawła II 10 w Siemianowicach Śląskich,

2. w terminach:

1) do dnia 15.03.2013 r. dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

§ 3

Do deklaracji, o których mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do dokonania czynności w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości działa przedstawiciel.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.um.siemianowice.pl .

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 289/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 5 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr 289 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 5 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 289 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »