| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 30 listopada 2012r.

do Porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

na podstawie § 10 ust. 1   i ust. 2   porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 zawartego w   dniu 23 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Częstochowa a   Gminą Mstów w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów strony wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§ 1.  

1.   § 9   ust. 1   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie określony.”  

2.   Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 1   do niniejszego aneksu.  

3.   Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   ust. 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 2   do niniejszego aneksu.  

§ 2.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013   r. do dnia 31 grudnia 2013   r.  

§ 3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 4.  

Aneks do Porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.  


§ 5.  

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jakubczak

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 3
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 2012 r.

do Porozumienia z   dnia 23 grudnia 2011 r. powierzającego realizację zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – GMINA MSTÓW  
od 1   stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  

Numery i   trasy poszczególnych linii w   okresie od 1   stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:  

Linia nr 30  
Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.  


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 3
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 2012 r.

do Porozumienia z   dnia 23 grudnia 2011 r. powierzającego realizację zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - GMINA MSTÓW  
  od 1   stycznia 2013   r. do 31 grudnia 2013   r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów na podstawie planu wozokilometrów:  

1)   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Mstów – 14   289,0 wkm,  

2)   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100),  

3)   Planowane w   roku 2013 przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów – 26   457,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.,  

4)   Podatek VAT 8% - 5   393,74 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100),  

5)   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Mstów, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Mstów w   okresie od 01.01.2013   r. do 31.12.2013 r. w   wysokości: 72   815,47 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 47/100).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »