| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym na terenie Powiatu Żywieckiego, przy Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Śliżowy Potok 8

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   poź. zm.), w   związku z   art. 97 ust.5 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z   2009r. Nr 175 poz. 1362 z   póź.zm),  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniu chronionym utworzonym na terenie Powiatu Żywieckiego, przy Domu Pomocy Społecznej w   Żywcu ul.Śliżowy Potok 8   w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i   Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w   Żywcu  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/224/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 października 2012 r.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniu chronionym utworzonym na terenie Powiatu Żywieckiego przy Domu Pomocy Społecznej w   Żywcu ul. Śliżowy Potok 8  

§ 1.  

1. Podstawę do ustalania odpłatności za pobyt w   mieszkaniu chronionym stanowić będzie zryczałtowana stawka, ustalana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w   Żywcu na dany rok kalendarzowy, zatwierdzana przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.  

2. Zryczałtowana stawka o   której mowa w   ust.1, ustalana będzie z   uwzględnieniem następujących kosztów: zużycie wody zimnej i   ciepłej, zużycie energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i   płynnych, dostawa energii cieplnej oraz inne opłaty stałe wynikające z   tytułu użytkowania mieszkania chronionego.  

3. Wysokość odpłatności ustala się w   uzgodnieniu z   osobą skierowaną przy uwzględnieniu przyznanego zakresu usług.  

§ 2.  

1. Pobyt w   mieszkaniu chronionym jest odpłatny dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone przepisami ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej.  

2. W   przypadku pobytu osoby skierowanej przez okres nie obejmujący pełnego miesiąca, lub zmiany jej sytuacji dochodowej w   czasie miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu lub czasu w   jakim nastąpiła zmiana sytuacji.  

3. Należność z   tytułu odpłatności osoby skierowane wnoszą w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przebywania w   mieszkaniu chronionym.  

§ 3.  

Pobyt w   mieszkaniu chronionym jest nieodpłatny dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej .  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »