| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Bieruń działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający im cierpienia,

3) dysponować środkiem transportu, przystosowanym do przewozu wyłapywanych zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska, jeżeli takie miejsce jest przewidziane do prowadzenia ww. działalności,

5) posiadać zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt,

6) zapewnić wyłapanym zwierzętom pomoc weterynaryjną w razie potrzeby,

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność wymieniona w pkt 1,

3) zapewnić całodobową opiekę nad zwierzętami,

4) posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania,

5) posiadać urządzenia do elektronicznego znakowania i prowadzenia elektronicznej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, w sposób umożliwiający ich identyfikację,

6) zapewnić prowadzenie, ogólnodostępnej przez Internet, na bieżąco aktualizowanej bazy danych o zwierzętach przebywających w schronisku,

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1,

3) posiadać i utrzymywać we właściwym stanie technicznym ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do grzebowiska osobom postronnym i zwierzętom z zewnątrz,

4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1,

3) posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności,

4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »