| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje

§ 1. Zmienia się Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, w ten sposób, że:

1. § 1 ustęp 1 skreśla się, nadając mu następujące brzmienie:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanym dalej Zakładem. Zakład prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach -  Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.

2. Dopisuje się ustęp 2 w § 1:

" 2. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wpisany jest do:

- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055758

- Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000012532."

Dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustęp 3.

3. W § 5 ustęp 2 dopisuje się literę "h)" w brzmieniu:

"udostępnianie lokali na działalność leczniczą;"

oraz literę "i)" w brzmieniu:

"udzielanie świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno – prawnej”.

4. W Załączniku Nr 1 do Statutu zmienia się jego nazwę na:

Wykaz komórek organizacyjnych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

oraz dopisuje się pkt. 10:

Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »