| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje

§ 1. Zmienia się Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, w ten sposób, że:

1. § 1 ustęp 1 skreśla się, nadając mu następujące brzmienie:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanym dalej Zakładem. Zakład prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach -  Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.

2. Dopisuje się ustęp 2 w § 1:

" 2. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wpisany jest do:

- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055758

- Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000012532."

Dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustęp 3.

3. W § 5 ustęp 2 dopisuje się literę "h)" w brzmieniu:

"udostępnianie lokali na działalność leczniczą;"

oraz literę "i)" w brzmieniu:

"udzielanie świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno – prawnej”.

4. W Załączniku Nr 1 do Statutu zmienia się jego nazwę na:

Wykaz komórek organizacyjnych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

oraz dopisuje się pkt. 10:

Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »