| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15,  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, póz. 1591, z   późn zm.), w   związku z   art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, póz. 13 z   późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały .  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do  niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchyla się uchwałę nr XXIII/142/2012  Rady Gminy Dąbrowa Zielona z   dnia 18 września 2012r w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Zielona.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


Aleksandra   Fuchs

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/152/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Dąbrowa Zielona  

 

Miejscowość i   nr  

Lokalizacja wiat przystankowych  

Święta Anna I  

DW nr 786  na wysokości posesji p. Sikora Wiesław  

Święta Anna II  

DW nr 784   tzw. Praga przy posesji p. Szyda  

Święta Anna III  

DP nr 1029S w   kierunku Lipia za stacją paliw  

Milionów-Knieja  

DW nr 786  na wysokości posesji Knieja 1/Leśniczówka/  

Lipie  

DP nr 1029S na wysokości zjazdu do Lipia  

Olbrachcice I  

DW nr 786 /remiza OSP/  

Olbrachcice II  

DW nr 786 /koło szkoły/  

Ulesie  

DW nr 786 /remiza OSP/  

Borowce  

droga gminna nr 700   008 S na wysokości posesji p. Kosiń Wojciech  

Soborzyce-Maćkówka  

DP nr 1084S na wysokości zjazdu do Maćkówki  

Soborzyce I  

DP nr 1084S na wysokości posesji p.Czarnoty  

Soborzyce II  

DP nr 1084S na wysokości posesji p.Kacperak Wiesław  
dp  

Soborzyce - Wierzbie  

DP nr 1084S na wysokości posesji p.Wąsek Adam  

Raczkowice I  

DP nr 1084S /remiza OSP/  
 

Raczkowice II  

DW nr 784 na wysokości posesji p.Burza Zofia  

Cielętniki I  

DW nr 784 ul. 3-go Maja  

Cielętniki II  

DW nr 784 wjazd na ul.Żurawią  

Cielętniki III  

DP nr 1081S /koło szkoły/  

Raczkowice-Kolonia  

DP nr 1083S na wysokości posesji p.Krawczyk Bogdan  

Nowa Wieś  

DP nr 1087S na wysokości posesji p. Kosentka Mieczysław  

Dąbrowa Zielona-Rogaczew  

Droga gminna  nr 700   002S w   kierunku Olbrachcic  

Dąbrowa Zielona-Zalas Biedy  

DW nr 784 przy zjeździe do Zalas Biedów  

Dąbrowa Zielona I  
Dabrowa zielona  

DW nr 784 ul. Radomszczańska /koło młyna/  

Dąbrowa Zielona II  

DW nr 784 Pl. Kościuszki /centrum/  

Dąbrowa Zielona III  

DW nr 784  ul. Reymonta,  na wysokości posesji p. Marczuk Zenon  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/152/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub             zarządzający  jest Gmina Dąbrowa Zielona  

1.   Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona, mogą korzystać przewoźnicy i   operatorzy wykonujący działalność w   zakresie przewozu osób, w   rozumieniu ustawy z   dnia 6   września 2001r o   transporcie drogowym (DzU nr 125 z   2007r  poz. 874 z   późn.zm.) i   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (DzU nr 5   z 2011r poz. 13)  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych jest zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych z   gminą Dąbrowa Zielona.  

3.   Umowa zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika.  

4.   Przewoźnik ma prawo do korzystania z   przystanków tylko i   wyłącznie w   ramach obowiązującego  

rozkładu jazdy.  

5.   Przewoźnik korzystający z   przystanków zobowiązany jest do:  

-   korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z   nich na równych prawach,  

-   każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o   zmianie rozkładu jazdy i   zmianie ilości przystanków z   których korzysta,  

-   zatrzymywania pojazdu umożliwiającego pasażerom  dogodne wsiadanie i   wysiadanie,  

6.   Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach omunikacyjnych.  

7.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy wymaga uzgodnienie z   zarządzającym, a   jej utrzymanie w  

należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »