| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15,  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, póz. 1591, z   późn zm.), w   związku z   art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, póz. 13 z   późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały .  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do  niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchyla się uchwałę nr XXIII/142/2012  Rady Gminy Dąbrowa Zielona z   dnia 18 września 2012r w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Zielona.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


Aleksandra   Fuchs

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/152/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Dąbrowa Zielona  

 

Miejscowość i   nr  

Lokalizacja wiat przystankowych  

Święta Anna I  

DW nr 786  na wysokości posesji p. Sikora Wiesław  

Święta Anna II  

DW nr 784   tzw. Praga przy posesji p. Szyda  

Święta Anna III  

DP nr 1029S w   kierunku Lipia za stacją paliw  

Milionów-Knieja  

DW nr 786  na wysokości posesji Knieja 1/Leśniczówka/  

Lipie  

DP nr 1029S na wysokości zjazdu do Lipia  

Olbrachcice I  

DW nr 786 /remiza OSP/  

Olbrachcice II  

DW nr 786 /koło szkoły/  

Ulesie  

DW nr 786 /remiza OSP/  

Borowce  

droga gminna nr 700   008 S na wysokości posesji p. Kosiń Wojciech  

Soborzyce-Maćkówka  

DP nr 1084S na wysokości zjazdu do Maćkówki  

Soborzyce I  

DP nr 1084S na wysokości posesji p.Czarnoty  

Soborzyce II  

DP nr 1084S na wysokości posesji p.Kacperak Wiesław  
dp  

Soborzyce - Wierzbie  

DP nr 1084S na wysokości posesji p.Wąsek Adam  

Raczkowice I  

DP nr 1084S /remiza OSP/  
 

Raczkowice II  

DW nr 784 na wysokości posesji p.Burza Zofia  

Cielętniki I  

DW nr 784 ul. 3-go Maja  

Cielętniki II  

DW nr 784 wjazd na ul.Żurawią  

Cielętniki III  

DP nr 1081S /koło szkoły/  

Raczkowice-Kolonia  

DP nr 1083S na wysokości posesji p.Krawczyk Bogdan  

Nowa Wieś  

DP nr 1087S na wysokości posesji p. Kosentka Mieczysław  

Dąbrowa Zielona-Rogaczew  

Droga gminna  nr 700   002S w   kierunku Olbrachcic  

Dąbrowa Zielona-Zalas Biedy  

DW nr 784 przy zjeździe do Zalas Biedów  

Dąbrowa Zielona I  
Dabrowa zielona  

DW nr 784 ul. Radomszczańska /koło młyna/  

Dąbrowa Zielona II  

DW nr 784 Pl. Kościuszki /centrum/  

Dąbrowa Zielona III  

DW nr 784  ul. Reymonta,  na wysokości posesji p. Marczuk Zenon  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/152/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub             zarządzający  jest Gmina Dąbrowa Zielona  

1.   Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona, mogą korzystać przewoźnicy i   operatorzy wykonujący działalność w   zakresie przewozu osób, w   rozumieniu ustawy z   dnia 6   września 2001r o   transporcie drogowym (DzU nr 125 z   2007r  poz. 874 z   późn.zm.) i   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (DzU nr 5   z 2011r poz. 13)  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych jest zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych z   gminą Dąbrowa Zielona.  

3.   Umowa zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika.  

4.   Przewoźnik ma prawo do korzystania z   przystanków tylko i   wyłącznie w   ramach obowiązującego  

rozkładu jazdy.  

5.   Przewoźnik korzystający z   przystanków zobowiązany jest do:  

-   korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z   nich na równych prawach,  

-   każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o   zmianie rozkładu jazdy i   zmianie ilości przystanków z   których korzysta,  

-   zatrzymywania pojazdu umożliwiającego pasażerom  dogodne wsiadanie i   wysiadanie,  

6.   Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach omunikacyjnych.  

7.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy wymaga uzgodnienie z   zarządzającym, a   jej utrzymanie w  

należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »