| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (   Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 15 ust. 2, w   związku z   ust. 1   pkt. 6   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5   z 2011 r. poz. 13 z   późn. zm.)   Rada Gminy Mykanów uchwala:  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do   prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów, na zasadach określonych w   Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 160/XV/2012 z   dnia 25 września 2012r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i   zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 183/XVII/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 30 listopada 2012 r.  
 

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub  
zarządzającym jest Gmina Mykanów  

1.   Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Mykanów mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z   ustawą dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 2011r. Nr 5   poz 13 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie umowy zawartej z   Gminą Mykanów na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Mykanów .  

3.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek.  

4.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

5.   Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

6.   Umieszczanie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).  

7.   Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Mykanów.  

8.   Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.  

9.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanku zobowiązuje się do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 183/XVII/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 30 listopada 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  
Gmina Mykanów.  

 

Lp.  

Miejscowość  

Lokalizacja  

Ilość  

1  

Borowno  

Kościół I  

5  

Kościół II  

ul. Świerczewskiego  

ul. Głowackiego  

ul. Wolności  

2  

Stary Broniszew  

skrzyżowanie  

4  

ul. Kwiatowa I  

ul. Kwiatowa II  

ul. Kwiatowa III  

3  

Nowy Broniszew  

ul. Słoneczna I  

2  

ul. Słoneczna II  

4  

Rusinów  

ul. Kasztanowa  

1  

5  

Jamno  

ul. Kruszyńska  

1  

6  

Cykarzew Północny  

skrzyżowanie  

6  

ul. Rumiankowa I  

ul. Rumiankowa II  

ul. Rumiankowa III  

ul. Ogrodowa I  

ul. Ogrodowa II  

7  

Stary Cykarzew  

ul. Częstochowska  

3  

ul. Południowa  

ul. Dębowa  

8  

Czarny Las  

ul. Nowa  

4  

skrzyżowanie  

ul. Częstochowska I  

ul. Częstochowska II  

9  

Grabowa  

centrum  

4  

ul. Długosza I  

ul. Długosza II  

ul. Lipowa  

10  

Grabówka  

Przy drodze do Cykarzewa – skrzyżowanie  

4  

ul. Spokojna  

ul. Główna I  

ul. Główna II  

11  

Nowy Kocin  

ul. Prosta I  

2  
 

ul. Prosta II  

12  

Stary Kocin  

ul. Kręta - remiza  

4  

ul. Kręta - Kościół  

ul. Kręta I  

ul. Kręta II  

13  

Kokawa  

skrzyżowanie  

2  

ul. Kopernika  

14  

Kuźnica Kiedrzyńska  

ul. Częstochowska I  

4  

ul. Częstochowska II  

ul. Witosa I  

ul. Witosa II  

15  

Kuźnica Lechowa  

ul. Leśna  

3  

ul. Długa I  

ul. Długa II  

15  

Lubojenka  

ul. Główna- centrum  

2  

ul. Częstochowska  

16  

Tylin  

ul. Letniskowa  

1  

17  

Lubojna  

ul. Częstochowska - kościół  

1  

18  

Dudki  

ul. Częstochowska I  

2  

ul. Częstochowska II  

19  

Łochynia  

ul. Długa I  

2  

 

ul. Długa II  

20  

Mykanów  

Urząd Gminy  

5  

ul. Kościuszki  

ul. Słoneczna I  

ul. Słoneczna II  

ul. Zielona  

21  

Radostków  

skrzyżowanie  

2  

ul. Wesoła  

22  

Rybna  

ul. Główna I  

6  

ul. Główna II  

skrzyżowanie  

ul. Centralna I  

ul. Centralna II  

Nowa Rybna  

23  

Przedkocin  

ul. Długa  

1  

24  

Wierzchowisko  

ul. Długa I  

3  

ul. Długa II  

Ul. Długa - szkoła  

25  

Wola Hankowska  

ul. Akacjowa  

2  

ul. Słoneczna  

26  

Antoniów  

ul. Klonowa I  

2  

ul. Klonowa II  

27  

Wola Kiedrzyńska  

ul. Mała  

2  

ul. Akacjowa  

28  

Wierzchowisko Kolonia  

ul. Pogodna  

1  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »