| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust.1 i   ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i   ust.2 pkt.4 ustawy z   dnia 8   marca1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 roku, Nr 5   poz.13 ze zm.) oraz art. 4   ust.1, art.13 ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych    (Dz. U. z   2011 roku, Nr 197, poz.1172 ze zm.)   Rada Gminy Niegowa uchwała:  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 165/XXII/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa.  

§   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych przez operatorów i   przewoźników jest:  

1.   Pisemne uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   ich właścicielem lub zarządzającym.  

2.   Uiszczenie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych.  

§   2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępnione operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i   czasy odjazdów z   poszczególnych przystanków.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych (obiekty ogólnodostępne) mogą korzystać operatorzy i   przewoźnicy w   celu wykonywania przewozu ( wszystkie podmioty wykonujące przewozy),  

2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy;  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego,  

4.   Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i   obłożenia konkretnego przystanku, ale nie powinien trwać dłużej niż 2   minuty,  

5.   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbyć w   sposób nieutrudniających ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego, a   także z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 165/XXII/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 28 września 2012 r.  

 


Lp.  


Nazwa przystanku  


Lokalizacja  


Uwagi  

 

Antolka  

Skrzyżowanie dróg gminnych  

Droga gminna  

 

Bliżyce I  

Skrzyżowanie dróg wojewódzkiej i   powiatowej  

Droga wojewódzka  

 

Bliżyce II  

Centrum miejscowości  

Droga powiatowa  

 

Bliżyce III  

Centrum miejscowości za szkołą  

Droga powiatowa  

 

Bliżyce IV  

Centrum miejscowości – Bliżyce „Ogrody”  

Droga powiatowa  

 

Bliżyce V  

Bliżyce – Mrówka  

Droga powiatowa  

 

Bobolice I  

Centrum miejscowości  

Droga gminna  

 

Bobolice II  

Obok byłej szkoły  

Droga gminna  

 

Dąbrowno I  

Dąbrowno – Czarny Kamień  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno II  

Dąbrowno centrum – skrzyżowanie drogi powiatowej z   drogą gminną  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno III  

Dąbrowno – Zagaje  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno IV  

Dąbrowno – od Lgoty Gawronnej  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno V  

Dąbrowno - sklep  

Droga gminna  

 

Dąbrowno VI  

Dąbrowno – Podlipie  

Droga gminna  

 

Gorzków Nowy I  

Gorzków N. od strony Ludwinowa  

Droga powiatowa  

 

Gorzków Nowy II  

Przy skrzyżowaniu dróg powiatowych  

Droga powiatowa  

 

Gorzków Nowy III  

Gorzków Nowy – remiza OSP  

Droga Gminna  

 

Gorzków Stary  

Koniec miejscowości  

Droga gminna  

 

Ludwinów I  

Ludwinów – szkoła  

Droga powiatowa  

 

Ludwinów II  

Ludwinów od strony Gorzkowa N.  

Droga powiatowa  

 

Łutowiec  

Łutowiec centrum  

Droga gminna  

 

Mirów  

Mirów centrum  

Droga powiatowa  

 

Moczydło I  

Skrzyżowanie dróg wojewódzkiej i   powiatowej  

Droga wojewódzka  

 

Moczydło II  

Moczydło centrum  

Droga powiatowa  

 

Mzurów I  

Mzurów - Piechnika  

Droga powiatowa  

 

Mzurów II  

Mzurów - Skowrońce  

Droga powiatowa  

 

Mzurów III  

Mzurów – obok remizy OSP  

Droga powiatowa  

 

Niegowa I  

Niegowa wieża – osiedle  

Droga wojewódzka  

 

Niegowa II  

Niegowa centrum  

Droga wojewódzka  

 

Niegowa III  

Niegowa od strony Tomiszowic  

Droga wojewódzka  

 

Niegowa IV  

Niegowa – Ośrodek Zdrowia  

Droga powiatowa  

 

Niegówka  

Centrum miejscowości  

Droga gminna  

 

Ogorzelnik I  

Ogorzelnik od strony Niegowy  

Droga powiatowa  

 

Ogorzelnik II  

Ogorzelnik skrzyżowanie drogi powiatowej z   gminną  

Droga gminna  

 

Ogorzelnik III  

Ogorzelnik - Podchojna  

Droga powiatowa  

 

Postaszowice I  

Postaszowice od strony Niegowy  

Droga powiatowa  

 

Postaszowice II  

Centrum miejscowości  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki I  

Sokolniki – Poprzeczne I  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki II  

Sokolniki – Poprzeczne II  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki III  

Sokolniki - Szkoła  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki IV  

Sokolniki – Ośrodek Zdrowia  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki V  

Sokolniki – Kamionka  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki VI  

Sokolniki – Podłużne-Bukowiec  

Droga powiatowa  

 

Tomiszowice I  

Tomiszowice - górka  

Droga wojewódzka  

 

Tomiszowice II  

Tomiszowice – centrum  

Droga wojewódzka  

 

Tomiszowice III  

Tmiszowice – szkoła  

Droga wojewódzka  

 

Tomiszowice IV  

Tomiszowice - Doły  

Droga wojewódzka  

 

Trzebniów I  

Trzebniów - Podgaj  

Droga powiatowa  

 

Trzebniów II  

Trzebniów - sklep  

Droga powiatowa  

 

Trzebniów III  

Trzebniów centrum  

Droga powiatowa  

 

Trzebniów IV  

Trzebniów – Stok  

Droga powiatowa  

 

Zagórze  

Zagórze centrum  

Droga powiatowa  

             

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »