| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust.1 i   ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i   ust.2 pkt.4 ustawy z   dnia 8   marca1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 roku, Nr 5   poz.13 ze zm.) oraz art. 4   ust.1, art.13 ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych    (Dz. U. z   2011 roku, Nr 197, poz.1172 ze zm.)   Rada Gminy Niegowa uchwała:  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 165/XXII/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa.  

§   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych przez operatorów i   przewoźników jest:  

1.   Pisemne uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   ich właścicielem lub zarządzającym.  

2.   Uiszczenie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych.  

§   2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępnione operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i   czasy odjazdów z   poszczególnych przystanków.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych (obiekty ogólnodostępne) mogą korzystać operatorzy i   przewoźnicy w   celu wykonywania przewozu ( wszystkie podmioty wykonujące przewozy),  

2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy;  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego,  

4.   Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i   obłożenia konkretnego przystanku, ale nie powinien trwać dłużej niż 2   minuty,  

5.   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbyć w   sposób nieutrudniających ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego, a   także z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 165/XXII/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 28 września 2012 r.  

 


Lp.  


Nazwa przystanku  


Lokalizacja  


Uwagi  

 

Antolka  

Skrzyżowanie dróg gminnych  

Droga gminna  

 

Bliżyce I  

Skrzyżowanie dróg wojewódzkiej i   powiatowej  

Droga wojewódzka  

 

Bliżyce II  

Centrum miejscowości  

Droga powiatowa  

 

Bliżyce III  

Centrum miejscowości za szkołą  

Droga powiatowa  

 

Bliżyce IV  

Centrum miejscowości – Bliżyce „Ogrody”  

Droga powiatowa  

 

Bliżyce V  

Bliżyce – Mrówka  

Droga powiatowa  

 

Bobolice I  

Centrum miejscowości  

Droga gminna  

 

Bobolice II  

Obok byłej szkoły  

Droga gminna  

 

Dąbrowno I  

Dąbrowno – Czarny Kamień  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno II  

Dąbrowno centrum – skrzyżowanie drogi powiatowej z   drogą gminną  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno III  

Dąbrowno – Zagaje  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno IV  

Dąbrowno – od Lgoty Gawronnej  

Droga powiatowa  

 

Dąbrowno V  

Dąbrowno - sklep  

Droga gminna  

 

Dąbrowno VI  

Dąbrowno – Podlipie  

Droga gminna  

 

Gorzków Nowy I  

Gorzków N. od strony Ludwinowa  

Droga powiatowa  

 

Gorzków Nowy II  

Przy skrzyżowaniu dróg powiatowych  

Droga powiatowa  

 

Gorzków Nowy III  

Gorzków Nowy – remiza OSP  

Droga Gminna  

 

Gorzków Stary  

Koniec miejscowości  

Droga gminna  

 

Ludwinów I  

Ludwinów – szkoła  

Droga powiatowa  

 

Ludwinów II  

Ludwinów od strony Gorzkowa N.  

Droga powiatowa  

 

Łutowiec  

Łutowiec centrum  

Droga gminna  

 

Mirów  

Mirów centrum  

Droga powiatowa  

 

Moczydło I  

Skrzyżowanie dróg wojewódzkiej i   powiatowej  

Droga wojewódzka  

 

Moczydło II  

Moczydło centrum  

Droga powiatowa  

 

Mzurów I  

Mzurów - Piechnika  

Droga powiatowa  

 

Mzurów II  

Mzurów - Skowrońce  

Droga powiatowa  

 

Mzurów III  

Mzurów – obok remizy OSP  

Droga powiatowa  

 

Niegowa I  

Niegowa wieża – osiedle  

Droga wojewódzka  

 

Niegowa II  

Niegowa centrum  

Droga wojewódzka  

 

Niegowa III  

Niegowa od strony Tomiszowic  

Droga wojewódzka  

 

Niegowa IV  

Niegowa – Ośrodek Zdrowia  

Droga powiatowa  

 

Niegówka  

Centrum miejscowości  

Droga gminna  

 

Ogorzelnik I  

Ogorzelnik od strony Niegowy  

Droga powiatowa  

 

Ogorzelnik II  

Ogorzelnik skrzyżowanie drogi powiatowej z   gminną  

Droga gminna  

 

Ogorzelnik III  

Ogorzelnik - Podchojna  

Droga powiatowa  

 

Postaszowice I  

Postaszowice od strony Niegowy  

Droga powiatowa  

 

Postaszowice II  

Centrum miejscowości  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki I  

Sokolniki – Poprzeczne I  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki II  

Sokolniki – Poprzeczne II  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki III  

Sokolniki - Szkoła  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki IV  

Sokolniki – Ośrodek Zdrowia  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki V  

Sokolniki – Kamionka  

Droga powiatowa  

 

Sokolniki VI  

Sokolniki – Podłużne-Bukowiec  

Droga powiatowa  

 

Tomiszowice I  

Tomiszowice - górka  

Droga wojewódzka  

 

Tomiszowice II  

Tomiszowice – centrum  

Droga wojewódzka  

 

Tomiszowice III  

Tmiszowice – szkoła  

Droga wojewódzka  

 

Tomiszowice IV  

Tomiszowice - Doły  

Droga wojewódzka  

 

Trzebniów I  

Trzebniów - Podgaj  

Droga powiatowa  

 

Trzebniów II  

Trzebniów - sklep  

Droga powiatowa  

 

Trzebniów III  

Trzebniów centrum  

Droga powiatowa  

 

Trzebniów IV  

Trzebniów – Stok  

Droga powiatowa  

 

Zagórze  

Zagórze centrum  

Droga powiatowa  

             

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »