| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 324/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskichz dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych [1] )   (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.   Dokonać częściowej zmiany Uchwały Nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 22   listopada 2012 r. poprzez zmianę polegającą na wykreśleniu zwolnienia znajdującego się w   § 1   ust. 4   tj. zapisu "budynki lub ich części i   grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i   będące w   posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w   tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej"  

§   2.   Pozostałe zapisy Uchwały Nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 22 listopada 2012   r. nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

§   5.   Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a   także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


[1] )   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »