| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/551/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. o kwotę 2.239.520,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 572.501.426,- zł,w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 429.502.325,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 142.999.101,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. o kwotę 9.818.561,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 613.510.865,- zł,w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 424.658.332,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 188.852.533,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 12.058.081,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 63.226.820,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

§ 3
1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 41.009.439,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 1.643.090,- zł,

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.670.776,- zł,

c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnychna rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytówi pożyczek z lat ubiegłych 36.695.573,- zł.

§ 5
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 14.313.866,- zł z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.313.866,- zł,

2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,- zł,.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/551/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/551/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/551/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/551/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/551/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »