| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 537/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15, art.16, art.19 pkt 1   lit. a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   2012 r. poz. 587), art. 5   oraz art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Tabela dziennych stawek opłaty targowej na 2013 rok stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 502/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 22 listopada 2012r. w   sprawie stawek opłaty targowej w   2013 roku otrzymuje brzmienie:  

 

TABELA DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ NA   2013   ROK  

 

Przedmiot  

Dzienne stawki opłaty  

w 2013 roku w    

1  

2  

I. Przy sprzedaży z   pojazdów samochodowych i   przyczep  

 

1)           od samochodu osobowego i   wozu konnego  

21,00  

2)           od samochodu o   ładowności do 1,5 t włącznie i   ciągnika  

27,00  

3)           od samochodu o   ładowności pow. 1,5 t  

47,00  

4)           od sprzedaży z   przyczepy opłata jest równa opłacie stosowanej przy sprzedaży z   pojazdów samochodowych jak w   punktach: I.1, I.2, I.3.  

 

II. Przy sprzedaży z   pojazdów samochodowych i   przyczep wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych  

 

1)           od samochodu osobowego i   wozu konnego  

12,00  

2)           od samochodu o   ładowności do 1,5   t włącznie i   ciągnika  

19,00  

3)           od samochodu o   ładowności powyżej 1,5 t  

33,00  

4)           od sprzedaży z   przyczepy opłata jest równa opłacie stosowanej przy sprzedaży z   pojazdów samochodowych jak w   punktach: II.1, II.2, II.3  

 

III. Przy sprzedaży z   ręki, kosza, wiadra, słoika  

8,00  

IV. Przy sprzedaży z   każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni  

 

1)             do 2   m 2 włącznie  

16,00  

2)             powyżej 2   m 2 do 5   m 2 włącznie  

21,00  

3)             powyżej 5   m 2 do 10 m 2 włącznie  

27,00  

4)             powyżej 10 m 2 do 20 m 2 włącznie  

33,00  

5)             powyżej 20 m 2

36,00  

V. Przy sprzedaży odzieży używanej  

6,00  

VI. Przy sprzedaży pojazdów na giełdach samochodowych - za wjazd na giełdę  

 

1) pojazdem jednośladowym  

11,00  

2) pojazdem dwuśladowym  

21,00  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992). 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »