| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/645/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25a oraz 25e w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych.

§ 2. 1. Na tymczasowe pomieszczenia przeznacza się pomieszczenia, wydzielone z zasobu Miasta Mysłowice, ustalane w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice.

2. Tymczasowe pomieszczenia mogą być także wskazywane z zasobu tymczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez Miasto Mysłowice od innego właściciela.

Rozdział 2.
Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

§ 3. 1. Tymczasowe pomieszczenia, należące do zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasta Mysłowice, przeznacza się na wynajem dla osób określonych w art. 25c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

2. Tworzy się rejestr osób oczekujących na najem tymczasowych pomieszczeń.

3. Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia może być zawarta jedynie z osobą ujętą w rejestrze, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas od 1 miesiąca
do 6 miesięcy.

2. Dopuszcza się zawarcie kolejnej umowy najmu tymczasowego pomieszczenia w przypadku zakwalifikowania najemcy na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1) opłaca na bieżąco czynsz najmu oraz opłaty związane z dotychczas zajmowanym tymczasowym pomieszczeniem w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy,

2) nie narusza regulaminu porządku domowego,

3) jego średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przedłużenie umowy nie przekracza 80 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym,

4) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i nie jest właścicielem
lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »