| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/645/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25a oraz 25e w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych.

§ 2. 1. Na tymczasowe pomieszczenia przeznacza się pomieszczenia, wydzielone z zasobu Miasta Mysłowice, ustalane w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice.

2. Tymczasowe pomieszczenia mogą być także wskazywane z zasobu tymczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez Miasto Mysłowice od innego właściciela.

Rozdział 2.
Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

§ 3. 1. Tymczasowe pomieszczenia, należące do zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasta Mysłowice, przeznacza się na wynajem dla osób określonych w art. 25c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

2. Tworzy się rejestr osób oczekujących na najem tymczasowych pomieszczeń.

3. Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia może być zawarta jedynie z osobą ujętą w rejestrze, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas od 1 miesiąca
do 6 miesięcy.

2. Dopuszcza się zawarcie kolejnej umowy najmu tymczasowego pomieszczenia w przypadku zakwalifikowania najemcy na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1) opłaca na bieżąco czynsz najmu oraz opłaty związane z dotychczas zajmowanym tymczasowym pomieszczeniem w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy,

2) nie narusza regulaminu porządku domowego,

3) jego średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przedłużenie umowy nie przekracza 80 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym,

4) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i nie jest właścicielem
lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »