| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/649/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach z późn. zm

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z póżn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/296/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2011r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 10 do pkt III w ppkt. 11 dodaje się tiret 5 w brzmieniu: "OCT i angiografii",

2. w § 10 do pkt III dodaje się ppkt. 12 w brzmieniu: "Gabinety diagnostyczno - zabiegowe:

- gabinet diagnostyczno - zabiegowy I,

- gabinet diagnostyczno - zabiegowy II,

- gabinet diagnostyczno - zabiegowy III."

3. Załącznik Nr 2 do statutu SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/649/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »