| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/649/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach z późn. zm

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z póżn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/296/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2011r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 10 do pkt III w ppkt. 11 dodaje się tiret 5 w brzmieniu: "OCT i angiografii",

2. w § 10 do pkt III dodaje się ppkt. 12 w brzmieniu: "Gabinety diagnostyczno - zabiegowe:

- gabinet diagnostyczno - zabiegowy I,

- gabinet diagnostyczno - zabiegowy II,

- gabinet diagnostyczno - zabiegowy III."

3. Załącznik Nr 2 do statutu SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/649/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »