| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 grudnia 2012r.

do Porozumienia nr 71/KT/2012 z dnia 10.07.2012 r. powierzającego Gminie Zebrzydowice prowadzenie zadania pn. " Projekt budowy chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 71/KT/2012 z dnia 10.07.2012 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 1 na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania pn. Koncepcja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach ." ,

2. zmienić brzmienie § 1 ust. 3 lit. a    na  następujące: „opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  terenu z naniesieniem planowanego jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937
(ul. Kochanowskiego) na odcinku o długości około 1.000 m od ul. Chmielnej w Kończycach Małych do Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach po stronie północnej wykonanej na mapie do celów projektowych, dokonanie rozpoznania w zakresie przebudowy urządzeń obcych, opracowanie wariantów odwodnienia chodnika, przy czym w przypadku wariantu odwodnienia wychodzącego poza zakres planowanego chodnika wariant ten nie musi być przedstawiony na mapie do celów projektowych," ,

3. wykreślić w § 1 ust. 4, ust. 5 i ust. 6,

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "Szacunkowy koszt zadania stanowiacego przedmiot porozumienia wynosi 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i obejmuje koszt opracowania koncepcji i przygotowania dokumentacji geodezyjnej opisanych w § 1 ust .3.",

5. zmienić brzmienie § 4 ust. 2 na następujące: "Zakres opracowania uzgodniony został na spotkaniu w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w dniu 14.11.2012 r., w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Zebrzydowice, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.",

6. zmienić brzmienie § 4 ust. 5 na następujące: "Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wymogami określonymi w § 1 ust. 3, leżą po stronie Gminy Zebrzydowice i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Zebrzydowice i na jej zlecenie." ,

7. zmienić brzmienie § 5 ust. 3 na następujące: "Gmina Zebrzydowice dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do części koncepcji wymienionych w § 1 ust. 3." ,

8. zmienić brzmienie § 6 ust. 1 na następujące: "Gmina Zebrzydowice wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 1 ust. 3 ." ,

9. zmienić brzmienie § 6 ust. 3 na następujące: "Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanej koncepcji.",

10. wykreślić w § 10 ust. 4, ust. 3.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Zebrzydowice

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Andrzej Kondziołka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »