| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 grudnia 2012r.

do Porozumienia nr 71/KT/2012 z dnia 10.07.2012 r. powierzającego Gminie Zebrzydowice prowadzenie zadania pn. " Projekt budowy chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 71/KT/2012 z dnia 10.07.2012 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 1 na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania pn. Koncepcja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach ." ,

2. zmienić brzmienie § 1 ust. 3 lit. a    na  następujące: „opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  terenu z naniesieniem planowanego jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937
(ul. Kochanowskiego) na odcinku o długości około 1.000 m od ul. Chmielnej w Kończycach Małych do Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach po stronie północnej wykonanej na mapie do celów projektowych, dokonanie rozpoznania w zakresie przebudowy urządzeń obcych, opracowanie wariantów odwodnienia chodnika, przy czym w przypadku wariantu odwodnienia wychodzącego poza zakres planowanego chodnika wariant ten nie musi być przedstawiony na mapie do celów projektowych," ,

3. wykreślić w § 1 ust. 4, ust. 5 i ust. 6,

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "Szacunkowy koszt zadania stanowiacego przedmiot porozumienia wynosi 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i obejmuje koszt opracowania koncepcji i przygotowania dokumentacji geodezyjnej opisanych w § 1 ust .3.",

5. zmienić brzmienie § 4 ust. 2 na następujące: "Zakres opracowania uzgodniony został na spotkaniu w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w dniu 14.11.2012 r., w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Zebrzydowice, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.",

6. zmienić brzmienie § 4 ust. 5 na następujące: "Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wymogami określonymi w § 1 ust. 3, leżą po stronie Gminy Zebrzydowice i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Zebrzydowice i na jej zlecenie." ,

7. zmienić brzmienie § 5 ust. 3 na następujące: "Gmina Zebrzydowice dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do części koncepcji wymienionych w § 1 ust. 3." ,

8. zmienić brzmienie § 6 ust. 1 na następujące: "Gmina Zebrzydowice wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 1 ust. 3 ." ,

9. zmienić brzmienie § 6 ust. 3 na następujące: "Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanej koncepcji.",

10. wykreślić w § 10 ust. 4, ust. 3.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Zebrzydowice

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Andrzej Kondziołka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Katarzyna Kulig-Moskwa – Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Od ponad 10 trener biznesu, wykładowca i promotor na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jako trener biznesu zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla kadry kierowniczej. W swojej pracy stosuje praktyczne podejście oraz wykorzystuje aktywne i kreatywne formy pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »