| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 419 § 2,3 i   4 Kodeksu Wyborczego z   dnia 5   stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) i   art. 13 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy z   dnia 5   stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, Rada Gminy Dąbrowa Zielona  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Dokonać podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   liczby radnych wybieranych w   okręgach.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Dąbrowa Zielona obejmującej lata 2010 – 2014.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/161/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

Podział Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze  

 

Nr okręgu  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Dąbrowa Zielona ul.: ul. Reymonta, Dolna, Polna, Krótka, Pl. Kościuszki od nr 2   do nr 38  
Lipie  

1  

2  

Dąbrowa Zielona ul.: ul. Radomszczańska, Słoneczna, Działkowa, Zielona, Kwiatowa, Zalas Biedy  

1  

3  

Dąbrowa Zielona ul.: Pl. Kościuszki  od nr 39,  Sadowa, Straży Pożarnej  
Nowa Wieś  

1  

4  

Dąbrowa Zielona ul. Partyzantów i   Górna  
Rogaczew  

1  

5  

Raczkowice, Raczkowice Kolonia  

1  
 

6  

Cielętniki ul.: Sportowa, Placowa, 3   Maja, Ogrodowa, Brzozówki, Kościelna, Rynek, Krótka, Słoneczna, Długa  

1  

7  

Cielętniki ul.: Północna, Zielona, Cmentarna, Kątna, Żurawia, Szkolna, Leśna, Polna, Kościuszki, Ignaców  

1  

8  

Soborzyce: Wierzbie, ul. Wiatrakowa, Strażacka, Leśna, Cmentarna,  
Osiny, Niebyła, Cudków  

1  
 

9  

Soborzyce ul.: Plac Wolności,  Świerczewskiego, Bocian  

1  
 

10  

Soborzyce ul.: Partyzantów,  Krótka, Maćkówka  
Zaleszczyny  

1  

11  

Olbrachcice od nr 1   do nr 50 i   od nr 131 do nr 152  

1  
 

12  

Olbrachcice od nr 51 do nr 130  

1  
 

13  

Święta Anna  
Dąbek  
Milionów  

1  
 

14  

Ulesie: nr 1   – 10a, 98 – 107, 117 – 123  
Borowce  

1  
 

15  

Ulesie: nr 11 – 97 i   nr 108 - 116  

1  
 

 

Razem Gmina  

15  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »