| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXI/202/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art.17 ust.1 pkt 1, art.19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755; M.P. z 2010 r. Nr 75, poz. 950; Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 962, Nr 95 poz. 961) w zw. z pkt 4 lit. b) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat okalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 r., poz.587) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/202/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2013 rok wprowadza sie następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 pkt 1) skreśla się słowo "zdrowotnych".

2) § 2 ust.2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie: " 2. Jako inkasentów opłaty miejscowej określa się:

a) Pana Bogusława MADEJ - Firma Usługowa "MADEX" Węgierska Górka ul. Zielona 183, Ośrodek Turystyczno

- Wypoczynkowy "Bukowiec" 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73,

b) Państwo Irenę i Ryszarda FRĄSZCZAK - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Palenica 35,

c) Panią Agnieszkę SMYTH - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Bielska 13,

d) Panią Danutę SZYMALSKĄ - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Źródlana 2,

e) Panią Jadwigę RYŁKO - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Żywcu ul. Bracka 30 ( wynajem pokoi gościnnych 43-353 Porąbka, ul. Sadowa 17),

f) Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 43-353 Porąbka, ul. Kozubnicka 5 ( wynajem pokoi gościnnych),

g) Panią Magdalenę SADLIK - inspektora Urzędu Gminy Porąbka ds.ewidencji ludności,

h) Pana Zbigniewa TARGOSZ - pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.

3. Za inkaso opłaty miejscowej dla podmiotów wymienionych w powyższym ust.2 litera a) do f) ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych opłat."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »