| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej oraz  po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLIV/310/10 Rada Gminy Bestwina z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/280/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 października 2006 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik do Uchwały Nr XXV/189/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »