| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/237/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

              Na podstawie art. 40 ust. 3   i 8   ustawy z   21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.), na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10.12.2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami   Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się treść § 3   Uchwały XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 30 listopada 2011 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie:  

§   3.   1.   Za umieszczenie w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, o   których mowa w   § 1   pkt 2   ( z   wyłączeniem urządzeń wodociągowych i   kanalizacyjnych) ustala się stawki roczne opłat za 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w jezdni 14,00 zł.  

2)   poza jezdnią 10,00 zł.  

2.   Za umieszczenie w   pasie drogowym urządzeń wodociągowych i   kanalizacyjnych ustala się stawkę roczną opłat za 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w   jezdni i   poza jezdnią 0,10 zł.  

3.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1   i 2   obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym. .

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marek   Cyl

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »