| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/231/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/175/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   oraz art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.   U. z   2011 r., Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Cieszyńskiego  

uchwala:  

§   1.  

W załączniku do Uchwały nr XXII/175/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 29 maja 2012 r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, opublikowanym w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 19 lipca 2012r. poz.2872 wprowadza się poniższą zmianę:  

§   3.  

ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   W przypadku gdy kryterium dochodowe osoby zobowiązanej przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, na jej wniosek lub z   urzędu, stosuje się kryteria umarzania opłaty w   części - wskazane poniżej:  

W   przypadku pobytu dziecka w   rodzinie zastępczej:  

1)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 151% do 450% kryterium dochodowego – umorzeniew wysokości do 100% należnej opłaty  

2)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 451% do 550% kryterium dochodowego – umorzenie w   wysokości do 95 % należnej opłaty  

3)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 551% do 600% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 90% należnej opłaty  

4)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 601% do 900% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 80% należnej opłaty  

W   przypadku pobytu dziecka w   pieczy instytucjonalnej:  

a)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 151% do 450% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 100% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

b)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 451% do 650% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 98% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

c)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 651% do 800% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 95% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

d)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 801% do 950% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 90% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  

e)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 951% do 1200% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 85% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

f)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 1201% do 1600% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 75% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   2.  

Pozostałe zapisy pozostawić bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »