| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.6n ust.1 w   związku z   art.12 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz.391 z   późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Miasta Chorzów, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji, o   której mowa w   ust.1, w   Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i   Ochrony Środowiska w   terminie   do 15.03.2013 r.   z zastrzeżeniem ust.3 i   4.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały:  

1)   nie zamieszkują mieszkańcy,  

2)   nie powstają odpady komunalne  

-   zobowiązani są złożyć w   Urzędzie Miasta Chorzów deklarację, o   której mowa w   ust.1, w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

4.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

§   2.  

Do deklaracji, o   której mowa w   § 1   ust.1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w   deklaracji:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itd.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   dniu 1   stycznia 2013 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/456/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

do uchwały nr XVII/456/12. Rady Miasta Chorzów z   dnia 25 pażdziernika 2012 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »