| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.6n ust.1 w   związku z   art.12 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz.391 z   późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Miasta Chorzów, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji, o   której mowa w   ust.1, w   Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i   Ochrony Środowiska w   terminie   do 15.03.2013 r.   z zastrzeżeniem ust.3 i   4.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały:  

1)   nie zamieszkują mieszkańcy,  

2)   nie powstają odpady komunalne  

-   zobowiązani są złożyć w   Urzędzie Miasta Chorzów deklarację, o   której mowa w   ust.1, w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

4.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

§   2.  

Do deklaracji, o   której mowa w   § 1   ust.1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w   deklaracji:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itd.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   dniu 1   stycznia 2013 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/456/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

do uchwały nr XVII/456/12. Rady Miasta Chorzów z   dnia 25 pażdziernika 2012 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »