| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/510/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 treść: ,,(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm)” otrzymuje brzmienie: ,,(tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)”.

2) w § 2 dodaje się ust. 11 o treści: ,,W sytuacji przewidzianej w ust. 10 różnica pomiędzy należnością wynikającą ze zmiany, a należnością objętą zwolnieniem będzie stanowić przedmiot ustalenia bądź określenia wysokości zobowiązania podatkowego”.

3) Treść § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Warunkiem skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych w uchwale jest złożenie do organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Gliwice wniosku dotyczącego konkretnej nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami, z którym należy wystąpić po zakończeniu remontu. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »