| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/193/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby, uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z   odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych w   następujących wysokościach:  

1)   za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z   pojemnika o   pojemności 120 l - 16,00 zł. brutto  

2)   za jednorazowy odbiór odpadów komjnalnych z   pojemnika o   pojemności 240 l - 32,00 zł brutto  

3)   za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z   pojemnika o   pojemności 1100 l - 144,00 zł brutto  

4)   za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w   wysokości 40,00 zł za 1   m 3

2.   Stawki, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1-3 ulegają obniżeniu o   10% jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   2.   Uchylić uchwałę nr XXII/369/09 Rady Gminy Herby z   dnia 11 marca 2009 r. w   sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych oraz określenia innych sposobów udokumentowania wykonania wymienionych obowiązków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »