| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/193/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby, uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z   odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych w   następujących wysokościach:  

1)   za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z   pojemnika o   pojemności 120 l - 16,00 zł. brutto  

2)   za jednorazowy odbiór odpadów komjnalnych z   pojemnika o   pojemności 240 l - 32,00 zł brutto  

3)   za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z   pojemnika o   pojemności 1100 l - 144,00 zł brutto  

4)   za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w   wysokości 40,00 zł za 1   m 3

2.   Stawki, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1-3 ulegają obniżeniu o   10% jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   2.   Uchylić uchwałę nr XXII/369/09 Rady Gminy Herby z   dnia 11 marca 2009 r. w   sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych oraz określenia innych sposobów udokumentowania wykonania wymienionych obowiązków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »