| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.,poz.391) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie nastepujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych :

a) baterii i akumulatorów, świetlówek;

b) przeterminowanych lekarstw;

c) odpadów wielkogabarytowych;

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

e) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Istebna realizuje odbiór odpadów komunalnych , bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zmieszane ( nieselektywnie zebrane);

b) selektywnie zebrane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne i metale;

- makulatura i tekstylia;

- opakowania wielomateriałowe;

3) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Istebna, zwanego dalej "regulaminem";

4) odbieranie każdej ilości nieselektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

5) odbieranie każdej ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi się co najmniej jeden raz w miesiącu;

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt.1 zbierane w sposób selektywny;

7) opłata , uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »