| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.,poz.391) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie nastepujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych :

a) baterii i akumulatorów, świetlówek;

b) przeterminowanych lekarstw;

c) odpadów wielkogabarytowych;

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

e) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Istebna realizuje odbiór odpadów komunalnych , bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zmieszane ( nieselektywnie zebrane);

b) selektywnie zebrane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne i metale;

- makulatura i tekstylia;

- opakowania wielomateriałowe;

3) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Istebna, zwanego dalej "regulaminem";

4) odbieranie każdej ilości nieselektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

5) odbieranie każdej ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi się co najmniej jeden raz w miesiącu;

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt.1 zbierane w sposób selektywny;

7) opłata , uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »