| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 26.732 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   1.700 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   1.700 zł   w związku z   otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na organizację Spotkania Noworocznego 1.700 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   21.178 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   21.178 zł   w związku ze zwrotem z   Urzędu Skarbowego podatku od towarów i   usług VAT, dotyczącego rozliczenia inwestycji pt. „Budowa wodociągu Nakło, Zagaj Gmina Lelów – Małachów Gmina Szczekociny”w   2009 r.- 21.178zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   3.100 zł  

  w rozdziale75095 – Pozostała działalność   3.100 zł   w związku z   rozliczeniem podatku od towarów i   usług VAT, za miesiąc styczeń 2012 r. -3.100 zł  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   754 zł  

  w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe   754 zł   z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dwóch zasiłków stałych przez podopiecznych w   2011 roku - 754 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę - 3.238 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   1.700 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.700 zł   z przeznaczeniem na wydatki w   ramach promocji Gminy Lelów -1.700 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   934 zł  

-   w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   934 zł   w związku z   pokryciem wydatków wynikających z   zobowiązań szkół przekazanych pod stowarzyszenia, tj.  

-   wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok wraz z   pochodnymi - 934 zł  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   604 zł  

  w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe   604 zł   w związku z   odprowadzeniem do budżetu państwa nienależnie pobranych dwóch zasiłków stałych przez podopiecznych w   2011 roku - 604 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę - 661 zł, tj.:                                                          

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   661 zł  

-   w rozdziale 80104 – Przedszkola   661 zł   w związku ze zmniejszeniem wysokości składki z   tytułu Funduszu Pracy dotyczącej wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok - 661 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

3.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 24.155 zł, tj.:                                                          

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   24.155 zł  

  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg   24.155 zł   w związku z   wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pt. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w   miejscowości Podlesie wraz z   niezbędną dokumentacją” - 24.155 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Wprowadzić do Budżetu Gminy zadanie inwestycyjne pt. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w   miejscowości Podlesie wraz z   niezbędną dokumentacją”, w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg oraz dokonać zmiany w   strukturze finansowania zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa targowiska gminnego: „Mój rynek””, ujętego w   Dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90095 – Pozostała działalność. zgodnie z   załącznikiem Nr 3a.  

§   4.   Zmianie ulega załącznik nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012 r., zgodnie z   § 3   niniejszej uchwały oraz rozdzieleniem w/w załącznika na nr 7a i   7b. Po uwzględnieniu zmian stanowi on odpowiednio załącznik nr 3a i   3b do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik3b.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »