| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 26.732 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   1.700 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   1.700 zł   w związku z   otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na organizację Spotkania Noworocznego 1.700 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   21.178 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   21.178 zł   w związku ze zwrotem z   Urzędu Skarbowego podatku od towarów i   usług VAT, dotyczącego rozliczenia inwestycji pt. „Budowa wodociągu Nakło, Zagaj Gmina Lelów – Małachów Gmina Szczekociny”w   2009 r.- 21.178zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   3.100 zł  

  w rozdziale75095 – Pozostała działalność   3.100 zł   w związku z   rozliczeniem podatku od towarów i   usług VAT, za miesiąc styczeń 2012 r. -3.100 zł  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   754 zł  

  w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe   754 zł   z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dwóch zasiłków stałych przez podopiecznych w   2011 roku - 754 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę - 3.238 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   1.700 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.700 zł   z przeznaczeniem na wydatki w   ramach promocji Gminy Lelów -1.700 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   934 zł  

-   w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   934 zł   w związku z   pokryciem wydatków wynikających z   zobowiązań szkół przekazanych pod stowarzyszenia, tj.  

-   wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok wraz z   pochodnymi - 934 zł  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   604 zł  

  w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe   604 zł   w związku z   odprowadzeniem do budżetu państwa nienależnie pobranych dwóch zasiłków stałych przez podopiecznych w   2011 roku - 604 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę - 661 zł, tj.:                                                          

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   661 zł  

-   w rozdziale 80104 – Przedszkola   661 zł   w związku ze zmniejszeniem wysokości składki z   tytułu Funduszu Pracy dotyczącej wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok - 661 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

3.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 24.155 zł, tj.:                                                          

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   24.155 zł  

  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg   24.155 zł   w związku z   wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pt. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w   miejscowości Podlesie wraz z   niezbędną dokumentacją” - 24.155 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Wprowadzić do Budżetu Gminy zadanie inwestycyjne pt. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w   miejscowości Podlesie wraz z   niezbędną dokumentacją”, w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg oraz dokonać zmiany w   strukturze finansowania zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa targowiska gminnego: „Mój rynek””, ujętego w   Dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90095 – Pozostała działalność. zgodnie z   załącznikiem Nr 3a.  

§   4.   Zmianie ulega załącznik nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012 r., zgodnie z   § 3   niniejszej uchwały oraz rozdzieleniem w/w załącznika na nr 7a i   7b. Po uwzględnieniu zmian stanowi on odpowiednio załącznik nr 3a i   3b do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik3b.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »