| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/648/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/929/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mysłowice przez podmioty niepubliczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LVII/929/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2 otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości 50 % ustalonych w budżecie gminy Mysłowice wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.”

2. W § 5 dopisuje się ust. 11 w brzmieniu: „Przez rzeczywistą liczbę uczniów szkół o których mowa
w § 4 ust. 6 rozumie się uczniów uczęszczających w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu”.

§ 2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »