| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/307/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

Na podstawie art.18 ust 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Zmienić uchwałę nr XV/157/2011 Rady Miasta Ustroń z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012, w   ten sposób, że:  

1.   Zwiększyć dochody budżetu o   kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększyć wydatki budżetu o   kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Dokonać przeniesień w   planie dochodów, zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienić treść załącznika nr 3   do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Zmienić treść załącznika nr 9   do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1.   Po wprowadzeniu zmian:  

1)   planowane dochody budżetu wynoszą 60.501.270,58 zł,  

2)   planowane wydatki budżetu wynoszą 62.741.570,58 zł,  

2.   Planowany deficyt w   budżecie miasta w   kwocie 2.240.300,00 zł zostanie pokryty przychodami z   zaciągniętego kredytu i   pożyczki w   łącznej wysokości 2.240.300,00 zł, z   tego kredyt 2.162.300,00 zł, a   pożyczka 78.000,00 zł.  

§   3.  

1.   Planowane przychody w   kwocie 5.965.476,00 zł, w   tym:  

1)   kredyty w   kwocie 5.437.476,00 zł,  

2)   pożyczki w   kwocie 528.000,00 zł,  

3)   wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 0,00 zł.  

2.   Planowane rozchody w   kwocie 3.725.176,00 zł, w   tym:  

1)   spłaty kredytów 3.276.000,00 zł,  

2)   spłaty pożyczek 449.176,00 zł.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  


§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/307/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/307/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/307/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/307/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/307/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »