| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/330/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą Nr LIV/581/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku, uchwałą Nr LV/594/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku, uchwałą Nr II/30/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku oraz uchwałą Nr XIV/153/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku, w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze

W uchwale Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały skreśla się wyrazy: „oraz doradców metodycznych”,

2) w § 2 ust.1 pkt 2 skreśla się wyrazy: „ i ponadpodstawowych”,

3) § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust.1 określa załącznik do regulaminu.”,

4) w załączniku Nr 1 do uchwały w lp. 1. skreśla się: pkt 3 w całości i pkt 4 b,

5) w załączniku Nr 1 do uchwały w lp. 4. skreśla się: ppkt 2),

6) w załączniku Nr 1 do uchwały w lp. 5. skreśla się wyrazy: „kierownik laboratorium”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 167 poz.1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009  r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281.

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218 i Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238 i Nr 191 poz. 1369, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »